Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.10.2018 15:16 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
15.10.2018 15:44 Obwieszczenie Prezydenta miasta Lubina dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Lubin.
12.10.2018 13:46 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej jako teren dodatkowy, bez możliwości trwałej zabudowy.
10.10.2018 09:59 GG.IV.6840.2.3.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.105.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.117.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.136.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na organizację zawodów i imprez sportowych.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6850.15.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia z przeznaczeniem na zarybienie i prowadzenie działalności edukacyjnej.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.62.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.63.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
08.10.2018 14:56 GG.VIII.6845.64.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna