Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2016 15:02 Petycja: Wprowadzenie zakazu udostępniania terenów miejskich Lubina na organizację przedstawień cyrków z udziałem zwierząt
22.07.2016 13:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu postanowienie o przedłużeniu do dnia 22.08.2016r. terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b
21.07.2016 15:09 Wykaz zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy miejskiej Lubin.
21.07.2016 15:01 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.
18.07.2016 15:21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie.
24.06.2016 09:41 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Lubinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Intendent - pełny etat.
23.06.2016 13:06 Uwaga-upał!
22.06.2016 14:16 Wykaz nieruchomości do oddania w uzytkowanie wieczyste pod budowę garaży
22.06.2016 14:15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze ,bez możliwości trwałej zabudowy
22.06.2016 14:14 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
22.06.2016 14:14 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy ,jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
22.06.2016 14:13 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
22.06.2016 14:12 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
22.06.2016 14:11 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy ,jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
22.06.2016 13:11 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
20.06.2016 10:24 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym
16.06.2016 11:34 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 70
16.06.2016 09:31 Obwieszczenie wojewody dolnośląskiego
15.06.2016 10:56 Informacja o wynikach naboru - Inspektor w Referacie Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie.
07.06.2016 14:25 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Inspektor w Referacie Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna