Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2016 12:39 I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.
16.11.2016 15:04 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa dróg gminnych obejmujących teren pomiędzy ulicą Bema a 1-go Maja w Lubinie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolizyjnego uzbrojenia.
27.10.2016 08:14 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 69.
27.10.2016 08:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 67.
25.10.2016 15:49 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2016 roku.
17.10.2016 11:16 Okresowa ocena jakości wody dla Miasta Lubina za I półrocze 2016r.
30.09.2016 10:20 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem
29.09.2016 13:04 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy
29.09.2016 13:01 PREZYDENT MIASTA LUBINA ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy
28.09.2016 13:58 ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU W TRYBIE UPROSZCZONYM
20.09.2016 16:23 Informacja Ministra Środowiska o planowanych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.
15.09.2016 10:26 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zgromadzeniu.
01.09.2016 11:45 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
01.09.2016 11:37 Uzyskaj dowód osobisty przez internet.
17.08.2016 14:39 Zgłoszenie projektów inwestycyjnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Lubina na lata 2016-2021.
10.08.2016 12:22 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
29.07.2016 14:54 Trening ostrzegania i alarmowania.
27.07.2016 13:01 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2016 roku.
22.07.2016 15:02 Petycja: Wprowadzenie zakazu udostępniania terenów miejskich Lubina na organizację przedstawień cyrków z udziałem zwierząt
22.07.2016 13:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu postanowienie o przedłużeniu do dnia 22.08.2016r. terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin-Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna