Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2019 12:32 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
03.07.2019 14:55 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335".
02.07.2019 13:01 GG.XI.6840.7.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
02.07.2019 13:01 GG.VIII.6845.133.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gastronomicznej.
02.07.2019 13:01 GG.VIII.6845.57.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na prowadzenie działalności gospodarczej – parking.
02.07.2019 13:01 GG.VIII.6845.121.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
02.07.2019 12:46 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
27.06.2019 13:02 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
27.06.2019 12:13 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
12.06.2019 15:09 GG.VIII.6845.14.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
12.06.2019 15:07 GG.VIII.6845.90.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
12.06.2019 15:06 GG.VIII.6845.20.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
12.06.2019 15:05 GG.VIII.6845.24.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy
12.06.2019 15:04 GG.VIII.6845.69.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
12.06.2019 15:03 GG.VIII.6845.89.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
12.06.2019 15:02 GG.VIII.6845.20.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
12.06.2019 15:00 GG.VIII.6845.94.201 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy
12.06.2019 14:59 GG.VIII.6845.86.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
12.06.2019 14:57 GG.VIII.6845.87.2019 W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
12.06.2019 14:48 GG. XI.6840.19.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ LUBIN PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna