Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2018 11:57 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
30.05.2018 12:19 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2017 rok, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
29.05.2018 15:29 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie.
28.05.2018 10:40 Grupa Zakupowa Lubin (dostawa energii elektrycznej).
18.05.2018 12:07 Ogłoszenie na 2018 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
09.05.2018 14:39 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
27.04.2018 15:57 Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej.
27.04.2018 12:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2018 roku.
19.03.2018 14:02 GG.II.6850.3.2018 Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
19.03.2018 10:33 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
07.03.2018 13:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 76 i Nr 77 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 67.
27.02.2018 11:46 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina zmieniające zarządzenie P.0050.23.2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
22.02.2018 07:00 Osiedle Polesie - Informacja dotycząca nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, położonych w obrębie 8 miasta Lubina, przygotowywanych do zbycia w formie przetargu.
20.02.2018 15:15 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
02.02.2018 15:44 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
30.01.2018 16:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
26.01.2018 09:59 Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu.
25.01.2018 13:03 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Lubina w 2018 roku
11.01.2018 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
03.01.2018 13:12 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna