Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2017 15:36 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.
27.04.2017 13:08 GG.VII.602.3.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
27.04.2017 13:07 GG.VII.602.3.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 03.04.2017r. na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
25.04.2017 13:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2017 roku.
05.04.2017 12:37 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Lubina.
03.04.2017 13:11 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie - Informatyk.
23.03.2017 16:09 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.
21.03.2017 14:16 Ogłoszenie na 2017 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
17.03.2017 12:29 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta Lubina.
14.03.2017 10:49 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - informatyk.
03.03.2017 11:20 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Lubina w 2017 roku.
03.03.2017 11:17 GG.X.6841.4.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu położonych w Lubinie.
02.03.2017 12:11 Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym.
27.02.2017 14:46 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 47.
27.02.2017 14:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 74.
27.02.2017 14:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 46.
27.02.2017 14:42 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 73.
27.02.2017 14:41 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 72.
27.02.2017 14:40 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 71.
27.02.2017 14:35 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 65.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna