Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2019 11:45 Wykaz nieruchomości stanowiących Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży
30.01.2019 13:26 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zmianie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
30.01.2019 13:17 Ogłoszenie na 2019 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina
23.01.2019 16:00 Zarządzenie P.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2018 roku.
23.01.2019 15:50 Wykaz użyczonych nieruchomości,
23.01.2019 12:01 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży.
23.01.2019 11:58 Wykaz niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do sprzedaży.
21.01.2019 16:41 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
16.01.2019 12:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
16.01.2019 12:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
15.01.2019 12:06 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
09.01.2019 14:05 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
07.01.2019 15:38 Zapytanie ofertowe 05/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
07.01.2019 15:36 Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
07.01.2019 14:21 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu.
03.01.2019 15:26 Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
28.12.2018 15:39 Godziny otwarcia kasy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2018r.
28.12.2018 12:55 GG.XI.6840.44.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
24.12.2018 08:00 GG.IV.6840.2.4.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży.
18.12.2018 10:58 GG.IV.6840.2.3.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna