Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2019 14:20 GG.VIII.6845.128.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
09.08.2019 14:20 GG.VIII.6845.46.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
09.08.2019 14:20 GG.VIII.6845.69.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
09.08.2019 14:07 GG.XIII.6840.1.3.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
09.08.2019 14:05 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy.
09.08.2019 14:02 GG.6826.34.8.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży.
08.08.2019 08:16 Zawiadomienie o zgromadzeniu.
05.08.2019 15:38 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
05.08.2019 13:57 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ulicy Chocianowskiej w Lubinie.
05.08.2019 13:55 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa ulicy Jana Pawła II w Lubinie.
02.08.2019 13:41 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
29.07.2019 13:41 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
23.07.2019 15:28 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
22.07.2019 13:46 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działki nr 2/7 w obrębie 10 miasta Lubina, którego inwestorem jest Grupa Projektowa Port sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań.
22.07.2019 12:50 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku.
17.07.2019 14:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20), iż podjęte z urzędu postanowieniem z dnia 15.07.2019r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu przez lotnisko Lubin EPLU (obecnie lotniska użytku wyłącznego) statusu lotniska użytku publicznego, dla którego będzie wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji, zostanie umorzone w drodze decyzji.
17.07.2019 14:43 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu w dniu 15.07.2019r. postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uzyskaniu przez lotnisko Lubin EPLU (obecnie lotniska użytku wyłącznego) statusu lotniska użytku publicznego, dla którego będzie wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji.
16.07.2019 14:06 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do łącznej sprzedaży wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości gruntowej oraz sprzedaży takiego samego udziału w budynku położonym w Lubinie przy ul. 1 Maja 11, 11A i 11B (woj. dolnośląskie).
12.07.2019 15:14 Program działalności Narodowej Orkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie.
05.07.2019 12:32 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna