Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2017 13:23 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
10.08.2017 15:31 Zarządzenie Prezydenta w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników.
08.08.2017 10:24 Obwieszczenie Prezydenta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych
07.08.2017 13:34 Wykaz Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
07.08.2017 12:53 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych jako teren dodatkowy.
07.08.2017 12:52 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - ogrodnicze.
07.08.2017 12:51 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - ogrodnicze.
07.08.2017 12:51 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 12:50 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 12:49 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych jako teren dodatkowy.
07.08.2017 12:48 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 11:16 Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży
28.07.2017 12:54 Trening ostrzegania i alarmowania.
25.07.2017 14:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2017 roku.
27.06.2017 11:42 Opłata reklamowa 2017 rok
21.06.2017 15:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 75.
13.06.2017 15:25 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Lubin.
05.06.2017 10:04 Ogłoszenie o ćwiczeniach ogólnokrajowych w ramach systemu ostrzegania i alarmowania.
26.05.2017 11:39 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia informacji za 2016 rok.
08.05.2017 11:54 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna