Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2019 12:25 Komunikat dla osób fizycznych, spółek prawa handlowego i innych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w lokalach budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
28.02.2019 15:30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
26.02.2019 10:30 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.
22.02.2019 08:51 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
22.02.2019 08:50 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
22.02.2019 08:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy
22.02.2019 08:47 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
22.02.2019 08:45 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
22.02.2019 08:40 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWODÓW OSOBISTYCH
15.02.2019 15:40 Informacja o planowanych konsultacjach.
12.02.2019 16:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina.
31.01.2019 11:45 Wykaz nieruchomości stanowiących Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży
30.01.2019 13:26 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zmianie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
30.01.2019 13:17 Ogłoszenie na 2019 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina
23.01.2019 16:00 Zarządzenie P.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2018 roku.
23.01.2019 15:50 Wykaz użyczonych nieruchomości,
23.01.2019 12:01 Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży.
23.01.2019 11:58 Wykaz niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do sprzedaży.
21.01.2019 16:41 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
16.01.2019 12:25 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna