Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2022 15:04 GG.VII.6220.15.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej, planowanego na terenie działki nr 18/5 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Netcable Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Jana Matejki 2B/5, 59-220 Legnica.
03.08.2022 14:58 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 04.10.2022r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod zmienioną nazwą "Budowa źródła biomasowego i sieci ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej w Lubinie" (poprzednia: "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie"), którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
03.08.2022 14:57 GG.VII.6220.5.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10)iż w dniu 18.07.2022r. na wniosek Pana Grzegorza Adamczyka prowadzącego działalność gospodarczą SKIPREX Grzegorz Adamczyk, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, działającego przez pełnomocnika, tj. Panią Paulinę Parylak specjalistę w AZ Management Adrian Zając, ul. Zielona 13 of., 59-220 Legnica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Punkt odzysku materiałów budowlanych i surowców wtórnych", planowanego na terenie działki nr 3/4 w obrębie 9 miasta Lubina.
03.08.2022 14:56 GG.VII.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 30 września 2022r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie działalności w zakresie rodzajów zbieranych odpadów na terenie Zakładu Odzysku Surowców oraz aktualizacja działek, na których prowadzona jest działalność KGHM Metraco S.A.", planowanego na terenie działek 11/15, 11/18, 12/3, 12/4, 12/5, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.
03.08.2022 14:54 GG.VII.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie działalności w zakresie rodzajów zbieranych odpadów na terenie Zakładu Odzysku Surowców oraz aktualizacja działek, na których prowadzona jest działalność KGHM Metraco S.A.", planowanego na terenie działek 11/15, 11/18, 12/3, 12/4, 12/5, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.
03.08.2022 14:53 GG.VII.6220.6.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o przedłużeniu do dnia 8 września 2022r. terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu, planowanego na terenie działek nr 309/1 i 309/2 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Jarosław Stachera prowadzący działalność gospodarczą Skup Złomu "Jarosław" Jarosław Stachera, ul. Słowiańska 22, 58-200 Dzierżoniów.
03.08.2022 14:48 GG.VII.6220.6.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu skupu złomu, planowanego na terenie działek nr 309/1 i 309/2 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Jarosław Stachera prowadzący działalność gospodarczą Skup Złomu "Jarosław" Jarosław Stachera, ul. Słowiańska 22, 58-200 Dzierżoniów.
02.08.2022 15:37 Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych.
29.07.2022 14:09 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2022 roku.
18.07.2022 12:49 Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej dotyczącej konkursu grantowego pn.: " Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji".
15.07.2022 15:05 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
07.07.2022 15:53 Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. zamówień publicznych.
01.07.2022 13:18 Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej dotyczącej konkursu grantowego pn.: " Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji" - lista osób z Gminy Miejskiej Lubin.
21.06.2022 15:15 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 z oddziałami integracyjnymi i Przedszkola Miejskiego nr 15.
02.06.2022 14:23 Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji".
30.05.2022 15:21 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
09.05.2022 14:52 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
29.04.2022 10:59 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
28.04.2022 15:48 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista d/s inwestycji i remontów - pełny etat.
28.04.2022 14:26 Informacja Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna