Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2018 12:06 GG.XI.6840.26.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
13.04.2018 10:28 GG.VII.6220.15.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w Lubinie, na działce 339/27 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest EkoPartner Recykling Sp. z o.o. w Lubinie z siedzibą 59-300 Lubin, przy ul. Zielonej.
12.04.2018 13:38 GG.VII.6220.13.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw wraz z parkingami towarzyszącymi na części działki nr 180/9 obręb 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest Sigma Group DK Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 40-154 Katowice, Al. Korfantego 141b.
30.03.2018 14:40 Ogłoszenie - Gmina Miejska Lubin posiada miejsca przeznaczone na organizację punktów gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze Rynku w Lubinie.
19.03.2018 14:02 GG.II.6850.3.2018 Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony.
19.03.2018 10:33 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
15.03.2018 13:37 GG.XI.6840.7.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
15.03.2018 13:35 GG.XI.6840.31.2017 Wykaz Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
14.03.2018 11:39 GG.X.6841.42.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
14.03.2018 11:37 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do łącznej sprzedaży wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz sprzedaży udziału w budynku położonego w Lubinie przy ul. 1 Maja 11, 11A i 11B (woj. dolnośląskie).
07.03.2018 13:44 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 76 i Nr 77 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 67.
27.02.2018 11:46 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina zmieniające zarządzenie P.0050.23.2018 z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
22.02.2018 07:00 Osiedle Polesie - Informacja dotycząca nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, położonych w obrębie 8 miasta Lubina, przygotowywanych do zbycia w formie przetargu.
20.02.2018 15:15 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
02.02.2018 15:44 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
30.01.2018 16:08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za cztery kwartały 2017 roku.
26.01.2018 09:59 Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu.
25.01.2018 13:03 Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Lubina w 2018 roku
11.01.2018 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
03.01.2018 13:12 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

1 2 3 4 5 6 następna