Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2019 15:54 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 roku.
24.10.2019 12:29 I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
23.10.2019 13:06 Prezydent Miasta Lubina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na prowadzenie działalności gastronomicznej.
16.10.2019 15:35 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap 2.
14.10.2019 16:55 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej stacji paliw wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych z tym związanych", planowanego na terenie działek nr 304/1, 304/2 i 304/3 w obrębie 10 miasta Lubina, którego inwestorem jest Firma Handlowo-Usługowa "PIOTR" Piotr Niciejewski, Karolewo 18, 89-620 Chojnice.
14.10.2019 11:21 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej stacji paliw wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych z tym związanych", planowanego na terenie działek nr 304/1, 304/2 i 304/3 w obrębie 10 miasta Lubina, którego inwestorem jest Firma Handlowo-Usługowa "PIOTR" Piotr Niciejewski, Karolewo 18, 89-620 Chojnice
08.10.2019 15:18 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa ulicy Chocianowskiej w Lubinie.
08.10.2019 11:04 GG.IV.6840.2.6.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
08.10.2019 11:02 Stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) od 10 - 14 października.
04.10.2019 14:13 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa.
30.09.2019 16:31 Prezydent Miasta Lubina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej.
30.09.2019 16:31 Prezydent Miasta Lubina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na prowadzenie działalności gastronomicznej.
26.09.2019 09:21 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
25.09.2019 15:51 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66 oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Nr 68.
23.09.2019 14:54 Informacja Starostwa Powiatowego w Lubinie.
19.09.2019 13:17 Zawiadomienie o zgromadzeniu.
19.09.2019 12:49 GG.IV.6840.2.8.2019 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży.
18.09.2019 13:15 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
17.09.2019 15:27 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
17.09.2019 15:27 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.

1 2 3 4 5 6 następna