Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2019 13:37 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 8 marca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Rewitalizacja ul. Rynek w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego od nowego placu rynkowego, przez teren wokół budynku Ratuszu Miejskiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Piastowską, ul. Mikołaja Pruzi do ul. Wrocławskiej i ul. Zamkowej w Lubinie".
19.03.2019 15:17 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa".
19.03.2019 15:15 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
12.03.2019 10:47 Zawiadomienie o zgromadzeniu.
11.03.2019 15:17 Zgłoszenie zgromadzenia
11.03.2019 15:14 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
08.03.2019 12:25 Komunikat dla osób fizycznych, spółek prawa handlowego i innych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w lokalach budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
28.02.2019 15:30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
26.02.2019 10:30 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych.
22.02.2019 08:51 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
22.02.2019 08:50 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej
22.02.2019 08:48 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy
22.02.2019 08:47 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
22.02.2019 08:45 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
22.02.2019 08:40 INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWODÓW OSOBISTYCH
15.02.2019 15:40 Informacja o planowanych konsultacjach.
12.02.2019 16:12 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina.
31.01.2019 11:45 Wykaz nieruchomości stanowiących Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży
30.01.2019 13:26 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zmianie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
30.01.2019 13:17 Ogłoszenie na 2019 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina

1 2 3 4 5 6 następna