Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2017 14:31 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.
05.10.2017 12:02 Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.
04.10.2017 14:01 GG.VIII.6845.236.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
04.10.2017 14:01 GG.VIII.6845.211.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
04.10.2017 14:01 GG.VIII.6845.235.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
04.10.2017 13:55 GG.X.7125.42.2017 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
28.09.2017 15:50 GG.II.6841.3.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów pod budowę garaży.
19.09.2017 13:30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina.
11.09.2017 11:08 GG.XI.6840.26.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
05.09.2017 13:23 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
10.08.2017 15:31 Zarządzenie Prezydenta w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników.
08.08.2017 10:24 Obwieszczenie Prezydenta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów miejscowych
07.08.2017 13:34 Wykaz Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
07.08.2017 12:53 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych jako teren dodatkowy.
07.08.2017 12:52 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - ogrodnicze.
07.08.2017 12:51 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno - ogrodnicze.
07.08.2017 12:51 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 12:50 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
07.08.2017 12:49 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych jako teren dodatkowy.
07.08.2017 12:48 Dzierżawa nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 następna