Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.04.2020 16:42 UWAGA! Ważny komunikat dla przedsiębiorców w okresie trwania epidemii COVID-19.
27.03.2020 12:57 Wykaz działki gruntu, przeznaczonej do wniesienia aportem
27.03.2020 12:54 Wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia aportem
27.03.2020 12:47 WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz ze sprzedażą związanego z lokalami udziału we wspólnych częściach budynku oraz we własności gruntu
27.03.2020 12:45 WYKAZ lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku, położonych w Lubinie
27.03.2020 08:31 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych
27.03.2020 08:28 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy
27.03.2020 08:25 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy
24.03.2020 14:06 UWAGA! Ważny komunikat dla przedsiębiorców w okresie trwania epidemii COVID-19.
23.03.2020 14:40 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończaniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
13.03.2020 12:55 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r.
13.03.2020 10:28 Apel do mieszkańców miasta Lubina.
11.03.2020 14:33 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/12, 214/13, 214/14 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
11.03.2020 14:29 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 79.
03.03.2020 08:36 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestrycji drogowej.
20.02.2020 14:05 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.
05.02.2020 15:22 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
24.01.2020 13:16 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5 6 następna