Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.08.2018 15:19 Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 ekranów dotykowych i 10 projektorów multimedialnych.
13.08.2018 15:18 Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pracowni językowej 16-stanowiskowej –laboratorium językowe.
13.08.2018 15:17 Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
13.08.2018 14:42 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
03.08.2018 12:17 GG.IV.6840.2.5.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej - działka nr geod.108 obr. 3 miasta Lubina.
27.07.2018 13:21 GG.X.6841.1.2018 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu, położonych w Lubinie.
27.07.2018 13:20 GG.X.7125.25.2018 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
27.07.2018 13:08 GG.VIII.6845.58.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
27.07.2018 13:08 GG.VIII.6845.63.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
27.07.2018 13:08 GG.VIII.6845.61.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
27.07.2018 13:08 GG.VIII.6845.60.2018 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
27.07.2018 13:08 GG.VIII.6845.59.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
27.07.2018 13:08 GG.VIII.6845.14.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia z przeznaczeniem na posadowienie tablicy informacyjnej.
27.07.2018 12:48 GG.XI.6840.21.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
27.07.2018 12:47 GG.XI.6840.13.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
27.07.2018 12:47 GG.XI.6840.16.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
27.07.2018 12:43 GG.XI.6840.21.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
26.07.2018 13:23 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Lubińskiego z dnia 27 kwietnia 2018r. znak DAR.673.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki.
25.07.2018 14:52 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2018 roku.
25.07.2018 12:46 Ogłoszenie w związku z trwającą procedurą szacowania szkód w rolnictwie w wyniku długotrwałej suszy na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

1 2 3 4 5 6 następna