Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2020 13:26 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do łącznej sprzedaży.
03.07.2020 13:14 Wykaz zbywanych praw sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
03.07.2020 13:10 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
03.07.2020 13:01 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
01.07.2020 14:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód polskich Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek.
01.07.2020 14:34 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek.
26.06.2020 12:51 Informacja Prezydenta Miasta Lubina dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina.
26.06.2020 12:47 Informacja Prezydenta Miasta Lubina dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 część A miasta Lubina.
24.06.2020 15:11 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
24.06.2020 14:59 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 18.06.2020r.
23.06.2020 15:41 Powszechny Spis rolny 2020
19.06.2020 13:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina.
17.06.2020 15:35 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
17.06.2020 15:33 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
17.06.2020 15:30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
17.06.2020 15:29 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.

1 2 3 4 5 6 następna