Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2020 15:11 Pilnie potrzebne osocze od ozdrowieńców.
22.10.2020 14:06 GG.VII.6220.14.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu lakierni serwisu samochodowego z istniejącego obiektu do nowego, planowanego na terenie działki nr 290/12 w obrębie 10 miasta Lubina, którego inwestorem jest DOBRYGOWSKI Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin.
20.10.2020 14:03 GG.VII.6220.18.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji betonu w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 322/1 i 322/4 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest IBF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu.
19.10.2020 13:38 GG.IV.6840.2.4.2020 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
19.10.2020 13:34 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sprzeciwu strony na decyzję nr SKO/OS-414/43/2020 z dnia 20.08.2020r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina.
13.10.2020 11:50 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania , iż w dniu 05.10.2020r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu do dnia 04.11.2020r. terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
05.10.2020 08:28 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina dotyczący ćwiczenia RENEGATA/SAREX-20.
28.09.2020 14:36 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Zacisze w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
28.09.2020 14:26 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin położonych w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej w Lubinie przeznaczonych pod sprzedaż kwiatów i zniczy.
23.09.2020 14:36 GG.II.6840.2.2020 Wykaz niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowej.
22.09.2020 14:28 Zgłoszenie zgromadzenia
10.09.2020 14:59 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
07.09.2020 14:55 Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego.
03.09.2020 12:28 GG.IV.6840.2.6.2017 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
03.08.2020 15:52 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:31 Wykaz nieruchomości,przeznaczonej do wniesienia aportem.
03.08.2020 12:29 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 12:27 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GM Lubin
03.08.2020 08:50 Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych
29.07.2020 13:48 Komunikat o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

1 2 3 4 5 6 następna