Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2019 11:51 Prezydent Miasta Lubina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej.
17.05.2019 14:46 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa.
13.05.2019 14:15 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
10.05.2019 15:21 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina.
08.05.2019 15:59 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
30.04.2019 14:00 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
26.04.2019 14:07 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
26.04.2019 13:35 GG.I.6823.9.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym.
26.04.2019 13:33 GG. XI.6840.39.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
26.04.2019 13:31 GG.XI.6840.37.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
26.04.2019 13:28 GG.VIII.6845.82.2019 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gastronomicznej.
17.04.2019 16:01 Pismo w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
11.04.2019 13:39 Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do wniesienia aportem.
11.04.2019 13:31 GG.XI.6841.6.2018 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
10.04.2019 12:58 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.04.2019 12:58 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.04.2019 12:58 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.04.2019 12:58 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.04.2019 12:58 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
10.04.2019 12:58 GG.XI.6840.7.2018 Prezydent Miasta Lubina ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.

1 2 3 4 5 6 następna