Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2020 08:38 Obwieszczenie Prezydent Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.
13.07.2020 08:37 Obwieszczenie Prezydent Miasta Lubina informujące wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna.
09.07.2020 11:53 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
08.07.2020 15:50 Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko głogowskiego obszaru interwencji.
07.07.2020 14:27 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 68 miasta Lubina.
03.07.2020 13:26 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do łącznej sprzedaży.
03.07.2020 13:14 Wykaz zbywanych praw sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
03.07.2020 13:10 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
03.07.2020 13:03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
03.07.2020 13:01 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
26.06.2020 12:51 Informacja Prezydenta Miasta Lubina dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina.
26.06.2020 12:47 Informacja Prezydenta Miasta Lubina dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 część A miasta Lubina.
24.06.2020 14:59 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 18.06.2020r.
19.06.2020 13:57 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 66 miasta Lubina.
17.06.2020 15:30 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
17.06.2020 15:15 Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do wniesienia aportem.
17.06.2020 15:13 Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do wniesienia aportem.

1 2 3 4 5 6 następna