x 
Drukuj
Tomasz Przyszlak 08.10.2009 12:25

Wrzesień 2009

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wrzesień 2009
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.10.2009 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.01.2011 09:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-437/2009 Z DNIA 30 września 2009 R.
w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-436/2009 Z DNIA 30 września 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-435/2009 Z DNIA 29 września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-434/2009 Z DNIA 29 września 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-433/2009 Z DNIA 29 września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 728/35, o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 8 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-432/2009 Z DNIA 29 września 2009 R.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska do zawarcia jednoosobowo aktu notarialnego...." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-431/2009 Z DNIA 28 września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-430/2009 Z DNIA 25 września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty kwoty należnej za nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 275, położonej w obrębie 2 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-429/2009 Z DNIA 25 września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-428/2009 Z DNIA 25 września 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-427/2009 Z DNIA 25 września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 460, o powierzchni 615 m², położonej w obrębie 11 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-426/2009 Z DNIA 23 września 2009 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-424/2009 Z DNIA 21 września 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-425/2009 Z DNIA 22 września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości Gminy Miejskiej Lubin z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-423/2009 Z DNIA 21 września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-422/2009 Z DNIA 18 września 2009 R.
w sprawie odmowy przekazania w drodze aportu części nieruchomości gruntowej." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-421/2009 Z DNIA 18 września 2009 R.
w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-420/2009 Z DNIA 17 września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2009 10:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-419/2009 Z DNIA 16 września 2009 R.
w sprawie umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-393/2009 Z DNIA 3 września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 146/90, o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:09 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE P. 0151-393/2009 Z DNIA 3 września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 146/90, o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina. (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:05 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-393/2009 Z DNIA 3 września 2009 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 146/90, o powierzchni 21 m², położonej w obrębie 9 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-418/2009 Z DNIA 15 września 2009 R.
w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Lubina na 2009 rok dla placówek oświatowych w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-417/2009 Z DNIA 14 września 2009 R.
w sprawie warunkowego umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-416/2009 Z DNIA 14 września 2009 R.
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 26/25, położonej w obrębie 9 miasta Lubina służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy oraz udzielenia pełnomocnictwa...." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-414/2009 Z DNIA 11 września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-415/2009 Z DNIA 14 września 2009 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-413/2009 Z DNIA 11 września 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P. 0151-412/2009 Z DNIA 11 września 2009 R.
w sprawie zmiany stawki opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:44 Usunięto załącznik P393_09.rtf (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 12:25 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)