Tomasz Przyszlak 06.10.2009 12:36

Pracownicy

­
p.112
Halczak Piotr
74-68- 176
 Audyt
p.112
Urbański Artur
74-68- 176
 Audyt

Do zadań Referatu Audytu i Kontroli w szczególności  należy:
1. planowanie i realizowanie działalności kontrolnej wobec wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne w ramach  samorządu gminnego lub korzystających ze środków publicznych,
2. sporządzanie i realizowanie zatwierdzonego przez Prezydenta rocznego planu kontroli,
3. przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Prezydenta,
4. pomoc o charakterze doradczym w opracowaniu i wdrażaniu systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
5. współdziałanie z Komisjami Rady Miejskiej oraz organami kontroli zewnętrznej w zakresie ich działalności kontrolnej wobec Urzędu i podległych jednostek,
6. sporządzanie na wniosek Prezydenta analiz ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych.
7. opracowanie i bieżące uaktualnianie analizy potrzeb audytu,
8. opracowanie rocznego planu audytu,
9. prowadzenie akt stałych audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu,
10. prowadzenie akt bieżących audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych,
11. realizacja planowanych zadań audytowych,
12. opracowanie i przedkładanie Prezydentowi rekomendacji dotyczących audytowanych podmiotów oraz wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie ich funkcjonowania,
13. opracowanie i przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2009 12:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2017 13:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.10.2017 15:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.10.2016 08:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.10.2016 08:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.10.2016 08:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.10.2016 08:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.10.2016 08:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2015 09:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 12:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 12:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 11:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 10:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 10:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 10:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.08.2010 12:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.10.2009 12:43 Dokument został odzyskany. (Tomasz Przyszlak)
06.10.2009 12:43 Dokument usunięto. (Tomasz Przyszlak)
06.10.2009 12:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.10.2009 12:36 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)