Tomasz Przyszlak 07.10.2019 12:26

Październik 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Październik 2019
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.10.2019 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.12.2020 12:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.11.2019 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.300.2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
08.11.2019 16:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.301.2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
29.10.2019 07:56 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.299.2019 z dnia 28 października 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2019 roku." (Tomasz Przyszlak)
28.10.2019 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
28.10.2019 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
28.10.2019 13:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów." (Tomasz Przyszlak)
24.10.2019 11:42 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie umorzeń" na "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Robert Zujewicz)
24.10.2019 11:42 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
24.10.2019 11:40 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych. (Robert Zujewicz)
24.10.2019 11:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie umorzeń" (Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:28 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 21 października 2019r. w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych," (Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.294.2019 z dnia 22 października 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały," (Robert Zujewicz)
24.10.2019 10:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.295.2019 z dnia 22 października 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały," (Robert Zujewicz)
21.10.2019 15:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie" na "Zarządzenie P.0050.292.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie" (Robert Zujewicz)
21.10.2019 15:46 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
21.10.2019 13:30 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego w ofercie Fundacji Moniki Pyrek z siedzibą w Szczecinie" (Robert Zujewicz)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..." (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w drodze aportu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie dzierżaw gruntów." (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2019 z dnia 11 października 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.153.2019 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie dzierżawy gruntów." (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie obniżenia czynszu za dzierżawę gruntu." (Tomasz Przyszlak)
10.10.2019 15:49 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.280.2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
09.10.2019 16:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2019 z dnia 8 października 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
09.10.2019 16:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2019 z dnia 8 października 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali." (Tomasz Przyszlak)
09.10.2019 16:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2019 z dnia 8 października 2019r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym." (Tomasz Przyszlak)
08.10.2019 09:25 Dodano załącznik " Zarządzenie P.0050.276.2019 z dnia 4 października 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości pod budowę garaży." (Tomasz Przyszlak)
07.10.2019 12:26 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)