Tomasz Przyszlak 26.04.2019 10:27

Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych oraz obejścia separatora substancji ropopochodnych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji powolenia na budowę lub uzyskaniem adnotacji właściwego organu architektoniczno-budowlanego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Dorota Kubot
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.04.2019 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.09.2019 12:56 Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 1 oraz wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2 (Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 12:56 Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" (Tomasz Przyszlak)
27.05.2019 14:17 Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 1 oraz wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2" (Tomasz Przyszlak)
27.05.2019 14:16 Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:12 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert" (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 8 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - 1 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - 2 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 12 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 13 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 14 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 15 (Tomasz Przyszlak)
09.05.2019 14:11 Usunięto załącznik Załącznik Nr 16 (Tomasz Przyszlak)
26.04.2019 10:30 Dodano załącznik "Załącznik Nr 11" (Tomasz Przyszlak)
26.04.2019 10:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)