x 
Drukuj
Tomasz Przyszlak 07.03.2019 15:21

Marzec 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Marzec 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.03.2019 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.77.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
13.05.2019 14:23 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.77.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2018. (Tomasz Przyszlak)
05.04.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.79.2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Tomasz Przyszlak)
05.04.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.80.2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
04.04.2019 15:34 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.73.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości. (Tomasz Przyszlak)
04.04.2019 15:34 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.73.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
03.04.2019 16:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.77.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
03.04.2019 16:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.76.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
03.04.2019 16:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.78.2019 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.67.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.68.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.69.2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.70.2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.71.2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.72.2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.73.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.74.2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin na Zgromadzeniach Ogólnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Ogólnych Stowarzyczenia Rzeczpospolita Samorządowa." (Tomasz Przyszlak)
02.04.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.75.2019 z dnia 28 marca 2019r. zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych." (Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.64.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie odmowy zbycia nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.65.2019 z dnia 21 marca 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców." (Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 13:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.66.2019 z dnia 21 marca 2019r. w sprawie uznania celowości zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym..." (Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.59.2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.60.2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.61.2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki Szarotka w Lubinie w 2019 roku." (Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.62.2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
21.03.2019 15:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.63.2019 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
19.03.2019 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.58.2019 z dnia 18 marca 2019r. w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
13.03.2019 15:55 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.57.2019 z dnia 11 marca 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
08.03.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.55.2019 z dnia 5 marca 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.41.2019 z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin, określenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia oraz powołania Zespołu do ich przygotowania i przeprowadzenia." (Tomasz Przyszlak)
08.03.2019 12:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.56.2019 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
07.03.2019 15:21 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)