Robert Zujewicz 19.02.2019 08:43

Luty 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Luty 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.02.2019 08:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.03.2019 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.52.2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Tomasz Przyszlak)
07.03.2019 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.53.2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019." (Tomasz Przyszlak)
01.03.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.50.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
01.03.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.51.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym." (Tomasz Przyszlak)
27.02.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.47.2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały." (Tomasz Przyszlak)
27.02.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.48.2019 z dnia 22 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.440.2015 z dnia 14.12.2015r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Miejską Lubin." (Tomasz Przyszlak)
27.02.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.49.2019 z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały." (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:54 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.40.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego" na "Zarządzenie P.0050.40.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego" (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2019 rok." na "Zarządzenie P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2019 rok." (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.41.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin, określenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia oraz powołania Zespołu do ich przygotowania i przeprowadzenia" na "Zarządzenie P.0050.41.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin, określenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia oraz powołania Zespołu do ich przygotowania i przeprowadzenia" (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.42.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019 r.o konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r." na "Zarządzenie P.0050.42.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019 r.o konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r." (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.36.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubinie do przeprowadzania kontroli w miejskich jednostkach oświatowych" na "Zarządzenie P.0050.36.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubinie do przeprowadzania kontroli w miejskich jednostkach oświatowych" (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.37.2019 z dnia 11.02.2019r. - w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RCS Sp. z o.o. w Lubinie" na "Zarządzenie P.0050.37.2019 z dnia 11.02.2019r. - w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RCS Sp. z o.o. w Lubinie" (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.38.2019 z dnia 14.02.2019r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 77" na "Zarządzenie P.0050.38.2019 z dnia 14.02.2019r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 77" (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:52 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.35.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań" na "Zarządzenie P.0050.35.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań" (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:52 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2019 rok." na "Zarządzenie P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2019 rok." (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.44.2019 z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny." (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.45.2019 z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wagonu kancelaryjno-bagażowo-mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.46.2019 z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
22.02.2019 14:49 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:49 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.36.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubinie do przeprowadzania kontroli w miejskich jednostkach oświatowych" (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.37.2019 z dnia 11.02.2019r. - w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RCS Sp. z o.o. w Lubinie" (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.38.2019 z dnia 14.02.2019r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 77" (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.40.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego" (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.41.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin, określenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia oraz powołania Zespołu do ich przygotowania i przeprowadzenia" (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.42.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019 r.o konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r." (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2019 rok." (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:43 Dodano załącznik "P.0050.35.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań" (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:43 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
19.02.2019 08:43 Utworzenie dokumentu. (Robert Zujewicz)