Robert Zujewicz 22.01.2019 09:51

Styczeń 2019

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Styczeń 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Robert Zujewicz
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2019 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.02.2019 09:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.02.2019 14:53 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:32 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie ustalenia zasad sporządzenia bilansu skonsolidowanego, zakresu niezbędnej dokumentacji konsolidacyjnej oraz zasad dokonywani awyłączeń, wzajemnych rozliczeń przy sporządzeniu sprawozdań finansowych;" (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019r." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.24.2019 z dnia 29 stycznia 2019r. - w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych" (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;" (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019r. - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin;" (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:27 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.23.2019 z dnia 29 stycznia 2019r. - w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubinie," (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały." na "Zarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:25 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.22.2019 z dnia 25 stycznia 2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019r." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:24 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2019 z dnia 23 stycznia 2019r. - w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 25 stycznia.2019r. - w sprawie powołania Dyrektora Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.20.2019 z dnia 25 stycznia 2019r. - w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. - w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych;" (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:19 Dodano załącznik "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia 2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały." (Robert Zujewicz)
18.02.2019 14:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia 2019r. -w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jst oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2018r.." (Robert Zujewicz)
07.02.2019 16:00 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 23 stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2018 roku. (Tomasz Przyszlak)
25.01.2019 08:07 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
25.01.2019 08:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 23 stycznia w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartały 2018 roku." (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2019 z dnia 21 stycznia w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:19 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:18 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.13.2019 z dnia 18 stycznia w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokali wraz z udziałem w nieruchomości" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.12.2019 z dnia 15 stycznia w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały " (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.11.2019 z dnia 14 stycznia w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:13 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie dzierżawy nieruchomości" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:10 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:07 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:04 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:03 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia 4. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie" na "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:02 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia 4. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia w sprawie cofnięcia udzielnych pełnomocnictw dyrektorom placówek" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 10:00 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.01.2019 09:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2 w sprawie użyczenia nieruchomości" na "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia w sprawie użyczenia nieruchomości" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 09:58 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2 w sprawie użyczenia nieruchomości" (Robert Zujewicz)
22.01.2019 09:51 Utworzenie dokumentu. (Robert Zujewicz)