Tomasz Przyszlak 05.10.2018 16:41

Październik 2018

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Październik 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2018 16:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.306.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r." (Tomasz Przyszlak)
07.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.307.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
07.11.2018 12:06 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.308.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie dzierżaw nieruchomości ze zlokalizowanymi garażami." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.299.2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2018 roku." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.300.2018 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego ponownie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 46." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.301.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.302.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.303.2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.304.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 11:37 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.305.2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy lokalu użytkowego." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.292.2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.294.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r." (Tomasz Przyszlak)
05.11.2018 10:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.295.2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.276.2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.280.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
12.10.2018 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)