Tomasz Przyszlak 12.03.2018 16:01

Marzec 2018

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Marzec 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2018 16:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.08.2018 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017." (Tomasz Przyszlak)
03.08.2018 08:13 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017. (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 11:19 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017." (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 11:18 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017. (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.076.2018 z dnia 28 marca 2018 R. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i finansowych." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.077.2018 z dnia 30 marca 2018 R. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.078.2018 z dnia 30 marca 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:51 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.075.2018 z dnia 28 marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostek kultury za rok 2017." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.073.2018 z dnia 27 marca 2018 R. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:50 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.074.2018 z dnia 28 marca 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.061.2018 z dnia 13 marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.062.2018 z dnia 14 marca 2018 R. w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.063.2018 z dnia 14 marca 2018 R. w sprawie dzierżaw nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.064.2018 z dnia 14 marca 2018 R. w sprawie dzierżaw nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.065.2018 z dnia 15 marca 2018 R. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powiedzenie do realizacji zadań publicznych w 2018 r." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.066.2018 z dnia 19 marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.067.2018 z dnia 21 marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.068.2018 z dnia 26 marca 2018 R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.069.2018 z dnia 26 marca 2018 R. w sprawie przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.070.2018 z dnia 26 marca 2018 R. w sprawie odmowy rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 651/17, położonej w obrębie 8 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.071.2018 z dnia 26 marca 2018 R. w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 12:47 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.072.2018 z dnia 27 marca 2018 R. w sprawie zmiany czasu trwania okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oznaczonych nr geodezyjnymi: 660/48 i 660/54, położonych w obrębie 8 miasta Lubina." (Tomasz Przyszlak)
30.03.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.058.2018 z dnia 9 marca 2018 R. w sprawie zatwierdzenia diagnoz szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Lubin stanowi organ prowadzący na potrzeby uzyskania wsparcia..." (Tomasz Przyszlak)
30.03.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.059.2018 z dnia 12 marca 2018 R. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Opieki Szarotka w Lubinie w 2018 roku." (Tomasz Przyszlak)
30.03.2018 12:12 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.060.2018 z dnia 12 marca 2018 R. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 46." (Tomasz Przyszlak)