Tomasz Przyszlak 02.01.2017 10:17

Podatki i opłaty na 2017 r.

­
I. Podatek od nieruchomości
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5780 z dnia 13.12.2016 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek od nieruchomości)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5267 z 3 grudnia 2015r.)
 
II. Podatek rolny
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/204/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5782 z dnia 13.12.2016 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku rolnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek rolny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
III. Podatek leśny
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała Nr XXIII/205/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5783 z dnia 13.12.2016 r.).
2. Druki
OSOBY FIZYCZNE (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
OSOBY PRAWNE (deklaracja na podatek leśny, oświadczenie)
Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z 24.11.2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
 
IV. Podatek od środków transportowych
1. Stawki podatku na 2017 rok
Uchwała nr XXIII/203/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5781 z dnia 13.12.2016 r.),
2. Druki (DT-1, DT-1/A)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025)
 
V. Opłata od posiadania psów
Na 2017 rok Rada Miejska w Lubinie nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 
VI. Opłata reklamowa
Uchwała Nr XXIX/268/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2929 z dnia 23.06.2017 r.).
Uchwała Nr XXIX/269/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty reklamowej. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2930 z dnia 23.06.2017 r.).
Uchwała Nr XXIX/270/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2931 z dnia 23.06.2017 r.). (obowiązuje do 23.08.2017 r.)
Uchwała Nr XXIX/272/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3476 z dnia 9.08.2017 r.). (obowiązuje od 24.08.2017 r.)

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Podatki i opłaty na 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2017 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.04.2020 10:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2017 09:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.08.2017 11:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.08.2017 11:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "DT-1 A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "DT-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 11:03 Dodano załącznik "Oświadczenie" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 10:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 10:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2017 10:17 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)