Tomasz Przyszlak 01.06.2015 14:52

Pracownicy

­
p.117
Bermes Krzysztof
74-68-151
Informatyk
p.114
Biegluk Arleta
74-68-214
Sprawy socjalne, Obwieszczenia Urzędowe, Ewidencja pieczęci
p.1
Cacuba Mieczysław
74-68-215
Interwencje mieszkańców, skargi i wnioski
p.019
Dec Mariusz
74-68-226
Konserwator
p.113
Dołęga Dorota
74-68-203
Płace
p.13
Fujarczuk Zofia
74-68-112
Biuro Obsługi Interesanta
p.13 Gebel Sara 74-68-112  
p.16 Hawliczek Irena 74-68-184 Archiwum, Informacja o archiwach zlikwidowanych zakładów pracy
p.113 Komarnicka Barbara 74-68-227 Kadry
p.7 Korczowska Justyna 74-68-237 Zezwolenia na alkohol
p.108
Mamrosz Elżbieta
74-68-222
Materiały biurowe, gospodarka środkami trwałymi, gospodarka samochodami
p.113
Motowidło-Czajkowska Wanda
74-68-225
Kadry
p.7
Narewska Agnieszka
74-68-238
Ewidencja działalności gospodarczej
p.13
Nowak Irena
74-68-144
Biuro Obsługi Interesanta
p.7
Pomykała  Justyna
74-68-237
Zezwolenia na alkohol
p.117
Przyszlak Tomasz
74-68-181
Informatyk
p.105
Pytlarz Paulina
74-68-139
Sekretariat sekretarza
p.108
Sekuła Magdalena
74-68-222
Materiały biurowe, gospodarka środkami trwałymi, gospodarka samochodami
p.119
Siemaszko Leszek
74-68-241
Informatyk
p.110
Szumlakowski Krzysztof
74-68-253
Zarządzenia Prezydenta
p.109
Szymańska Nina
74-68-104
Sekretariat
p.119
Zujewicz Robert
74-68-240
Informatyk

Do zadań Wydziału Organizacji i Kadr należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
2) przekazywanie do wykonania aktów prawnych Prezydenta właściwym wydziałom
i jednostkom organizacyjnym Miasta,
3) współdziałanie w opracowywaniu projektów statutów i regulaminów organów Miasta i Urzędu,
4) zapewnienie właściwej obsługi interesantów,
5) organizacja i załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
6) komputeryzacja Urzędu,
7) prowadzenie kadr i spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta,
8) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
9) zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy Urzędu,
10) prowadzenie archiwum zakładowego,
11) ochrona przeciwpożarowa Urzędu,
12) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
13) opracowanie i prowadzenie systemu szkoleń i kształcenia pracowników Urzędu,
14) organizacja praktyk zawodowych i studenckich w Urzędzie,
15) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
16) prowadzenie rejestru pełnomocnictw Prezydenta,
17) prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych i innych,
18) gospodarowanie oraz prowadzenie rejestru pieczęci nagłówkowych, tablic i stempli stosowanych przez Urząd,
19) zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi wykorzystywanymi przez Urząd,
20) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem, wyborów, referendów, itp.,
21) rejestracja działalności gospodarczej,
22) prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
23) sporządzanie wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie deklaracji i innych świadczeń pieniężnych pracowników oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących byłych pracowników Urzędu,
24) prowadzenie rozliczeń z ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanych jednostek,
25) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2015 14:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.10.2020 11:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2020 10:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2020 10:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.11.2019 15:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.10.2019 13:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.09.2019 09:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.07.2019 09:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.06.2019 15:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.04.2019 13:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2019 15:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.01.2019 13:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.11.2018 11:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.03.2018 10:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.03.2018 10:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 09:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.02.2018 10:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.02.2018 08:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.02.2018 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.02.2018 09:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.01.2018 09:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 10:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 10:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 12:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 16:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 16:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 16:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2017 10:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.11.2017 07:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.10.2017 14:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.12.2016 10:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.09.2016 12:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.04.2016 15:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.04.2016 15:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.10.2015 10:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:52 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)