Tomasz Przyszlak 23.10.2008 15:33

Pracownicy

­
p.24
Śliwowski Kazimierz
74-68-233
Naczelnik, Kierownik USC
p.22
Sawron Zenon
74-68-261
Z-ca Naczelnika
p.15
Bieleń Lucyna
74-68-211
Ewidencja Ludności
p.20
Bura Monika
74-68-212
Ewidencja ludności
p.21
Giemzik Magdalena
74-68-289
Biuro Dowodów Osobistych
p.20
Kawałko Elżbieta
74-68-212
Ewidencja ludności
p.15
Kazanowski Robert
74-68-210
Ewidencja ludności
p.5 Kowal Kamila 74-68-137 Obrona cywilna
p.15 Książek Anna 74-68-213 Ewidencja ludności
p.3
Preobrażeńska Edyta
74-68-131
Nakładanie świadczeń, Sprawy wojskowe (pobór, rejestracja)
p.5
Siręga Marzena
74-68-232
Postępowania administracyjne dotyczące wymeldowań i zameldowań
p.21
Szumańska Wioletta
74-68-289
Ewidencja Ludności
p.3
Urbaniak Klaudia
74-68-117
Zarządzanie kryzysowe, zgromadzenia publiczne
Urząd Stanu Cywilnego
p.8
Baranowska Urszula
74-68-231
Z-ca Kierownika; Sprawy związane z zawarciem małżeństwa
p.10
Drzemicka Renata
74-68-230
Wydawanie odpisów aktów
p.10
Malinowski Łukasz
74-68-230
Z-ca Kierownika; Sprawy związane z rejestracją zgonów
p.8
Zenker Marzena
74-68-231
Wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw, zgonów

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubinie do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich – Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie spraw obywatelskich w szczególności należy:
1. prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,
2. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców,
3.  udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i przyjmowania zgłoszeń
o zgromadzeniach publicznych,
4. prowadzenie i nadzór spraw z zakresu obrony cywilnej, określonych w odrębnych przepisach,
5. organizacja i nadzór działań na rzecz powszechnego obowiązku obrony (w tym m.in. akcja kurierska, rejestracja przedpoborowych i poboru do wojska, orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznaniu ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) określonych w odrębnych przepisach,
6. wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
7. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,,
8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
9. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
11. prowadzenie i nadzór spraw z zakresu zarządzania kryzysowego określonych w odrębnych przepisach,
12. ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo oraz porządek publiczny, w tym współpraca z policją i strażą pożarną.
 
Do zadań Wydziału z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:
1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:
- odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
- wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
- uzupełniania aktów,
- sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach,
- skrócenia terminu wyczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego,
- o zmianie imion i nazwisk,
- o ustaleniu pisowni imion i nazwisk.
3. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
4. Wpisywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek na podstawie orzeczeń sądów polskich i zagranicznych.
5. Wydawanie zaświadczeń:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- o terminie ślubu,
- o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
6. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów.
7. Przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu dziecka,
- o powrocie do nazwiska po rozwodzie,
- o zmianie dziecku imion,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
8. Organizowanie uroczystości zawierania małżeństwa.
9. Występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości złotych godów.
10. Poświadczanie kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych.
11. Potwierdzanie kserokopii oryginałów odpisów aktów stanu cywilnego.
12. Pośredniczenie  w rejestracji dziecka urodzonego w innej miejscowości.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.10.2008 15:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.10.2020 11:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.08.2020 15:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 09:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.10.2019 15:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.07.2019 14:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.06.2019 15:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.04.2019 14:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 12:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.01.2019 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.11.2018 09:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.09.2018 13:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 13:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2018 08:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.04.2018 08:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 15:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 12:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.03.2017 11:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.02.2017 15:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.06.2016 09:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2015 12:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2015 09:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 12:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 11:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 10:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 09:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.06.2014 14:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.08.2013 13:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.08.2010 12:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.08.2010 12:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.05.2010 11:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.10.2009 13:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.06.2009 11:53 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
03.06.2009 12:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 13:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:33 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)