x 
Drukuj
Tomasz Przyszlak 08.01.2009 13:34

Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców

­
WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL" - wniosek do pobrania w załączniku;
- dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej ubiegającej się o udostępnienie danych);
- wezwanie sądowe, postanowienia lub decyzje innych organów, tytuły wykonawcze uprawniające do otrzymania żądanych danych;
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;
- dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu - pokój Nr 30 lub na rachunek: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie).
 
POZOSTAŁE OPŁATY:
31 zł - wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL: dokonana w kasie Urzędu - pokój nr 30 lub na rachunek: Urząd Miejski w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, nr konta 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie
 
MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta - pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523);
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482).

INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 76 74-68-211, 76 74-68-212.
Komentarz

­

 

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.01.2009 13:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.01.2019 10:30 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
04.01.2019 10:30 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2019 10:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2019 11:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
02.01.2019 11:58 Dodano załącznik " Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
18.01.2018 15:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.11.2017 15:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 11:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2016 12:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.03.2015 14:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2015 12:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2015 12:51 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
06.03.2015 12:51 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 11:33 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.07.2010 15:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.07.2010 15:17 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
06.07.2010 15:16 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (Tomasz Przyszlak)
06.07.2010 15:16 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
26.02.2010 12:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2009 14:34 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)