Tomasz Przyszlak 24.10.2008 07:15

Pracownicy

­
p.225
Dąbrowski Ryszard
74-68- 143
Naczelnik Wydziału
p.222
Skupińska Anna
74-68- 138
Zastępca Naczelnika
Referat Komunalny
p.217
Andrzejczak Marek
74-68- 111
Obsługa weterynaryjna, elementy małej architektury
p.223
Bednarz Marzena
74-68- 113
Komunikacja miejska - Windykacja
p.220
Chmiel Joanna
74-68- 145
Zieleń miejska, czystość terenów rekreacyjnych i parków
p.223
Czekaj Ewelina
74-68- 186
Transport zbiorowy
p.226
Góralczyk Marek
74-68- 152
Kanalizacja deszczowa, cieki wodne
p.227
Jesion-Wojtuściszyn Małgorzata
74-68- 259
Cmentarze wojenne i komunalne, czystość terenów miejskich, utrzymanie letnie i zimowe dróg
p.223 Korbut Marzena 74-68- 255 Umowy w zakresie funkcjonowania wydziału
p.217
Sieja Anna
74-68- 111
Obsługa weterynaryjna, elementy małej architektury
p.221
Tobjasz Wioletta
74-68- 245
Inspektor nadzoru – kanalizacja deszczowa
Referat Inżynierii Ruchu
p.215
Przepiórski Zdzisław
74-68- 256
Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu
p.231
Birut Anna
74-68- 148
Zajęcie pasa drogowego, kategorie dróg
p.233
Dąbrowska Renata
74-68- 128
Sprawy związane z sytuowaniem reklam
p.218
Gołos Zdzisław
74-68- 133
Inspektor Nadzoru - branża drogowa, remonty dróg
p.219
Łazor Paweł
74-68- 103
Zajęcie pasa drogowego
p.219
Łuszczewska Katarzyna
74-68- 106
Zajęcie pasa drogowego, reklamy, punkty handlowe, prowadzenie robót, awarie, umieszczenia urządzeń
p.224
Morawski Jerzy
74-68- 135
Organizacja ruchu drogowego
p.03
Nowak Krzysztof
74-68- 122
Sprawy związane z sytuowaniem reklam
p.235
Rosik Magdalena
74-68- 189
Organizacja ruchu, utrzymanie dróg wew. I ścieżek rowerowych
Referat Inwestycji
p.221
Hałasiewicz Krzysztof
74-68- 188
Inspektor nadzoru - branża oświetleniowa, sygnalizacja świetlna
p.229
Gradzińska Anna
74-68- 141
Przygotowywanie inwestycji miejskich
p.03
Hawliczek Daniel
74-68- 187
Kontroler techniczny, obsługa monitoringu
p.221
Wyroch Marcin
74-68- 175
Rozliczenie energii elektrycznej
Referat Lokalowy (ul. Rzeźnicza 1)
p.109
Dwornicki Marek
74-68- 376
Kierownik Referatu Lokalowego
p.108 Andrzejewska Agnieszka 74-68- 374 Naliczanie opłata najemców, rozliczenia, wystawianie faktur
p.108 Cichońska Natalia 74-68- 374 Księgowanie, sporządzanie, dokonywanie płatności sprawozdań finansowych
p.104
Siuda Jolanta
74-68- 372
Administrator, sprawy lokalowe
p.106
Zima Bogusława
74-68- 379
Zarządca nieruchomości, sprawy zieleni, rozliczeń i zamówień publicznych
p.107
Kubiak Anna
74-68- 378
Windykacja należności gminnych, kaucje mieszkaniowe
p.105a
Ptak Andrzej
74-68- 371
Inspektor nadzoru, sprawy techniczne, place zabaw

Do zadań Wydziału Infrastruktury należą sprawy z zakresu:
1) gospodarki komunalnej i lokalnego transportu zbiorowego,
2) dróg publicznych,
3) realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych,
4) zawieranie umów na czasowe zajęcie terenów (imprezy plenerowe, reklamy),
5) prowadzenie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym.
 
W Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego funkcjonują Referaty: Komunalny, Inżynierii Ruchu, Inwestycji oraz Lokalowy.
 
Pracę wszystkich referatów koordynuje Naczelnik Wydziału a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika Wydziału.
 
W ramach działania Wydziału Naczelnik Wydziału może powołać zespół realizujący zadania inwestycyjne wraz z osobą kierującą zespołem.
 
Do zadań Referatu Inżynierii Ruchu w szczególności należy:
1) nadzór nad zintegrowanym systemem zarządzania ruchem i monitoringiem bezpieczeństwa drogowego,
2) sprawy dotyczące planowania, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg, oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Lubina w tym:
− remonty, utrzymanie i ochrona nawierzchni ulic, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
− organizacja ruchu drogowego,
− koordynacja robót w pasie drogowym,
3) wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg.
4) Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu pełni funkcję Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem.
 
Do zadań Referatu Komunalnego Wydziału Infrastruktury należą:
1) sprawy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
2) sprawy komunalne:
a) utrzymanie porządku i czystości w Mieście
b) koordynacja spraw z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
c) nadzorowanie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych,
d) utrzymanie należących do Gminy Miejskiej Lubin urządzeń użyteczności publicznej,
e) oświetlenie Miasta,
f) organizowanie i nadzorowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
g) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej, zadrzewień i małej architektury.
 
Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowanie, nadzór, realizacja i rozliczanie inwestycji miejskich w zakresie wynikającym z zadań powierzonych Referatowi.
2) współpraca w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych.
3) koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji miejskich.
 
Bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji sprawuje Kierownik Projektów w Referacie Inwestycji.
 
Do zadań Referatu Lokalowego w szczególności należy:
1) gospodarka lokalami mieszkalnymi gminnego zasobu mieszkaniowego,
2) nadzorowanie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym,
3) windykacja należności gminy z tytułu eksploatacji lokali gminnych,
4)waloryzacja kaucji mieszkaniowych,
5) sprawowanie funkcji właścicielskich w stosunku do gminnego zasobu mieszkaniowego,
6) remonty i utrzymanie terenów oraz budynków gminnego zasobu mieszkaniowego,
7) eksmisje.
8) prowadzenie spraw mieszkaniowych w zakresie repatriacji.
10. Za prace Referatu Lokalowego odpowiada Kierownik Referatu Lokalowego, a bezpośredni Nadzór nad Referatem sprawuje Zastępca Naczelnika Wydziału  

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.10.2008 07:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.03.2020 09:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.12.2019 15:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.11.2019 14:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.11.2019 14:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.05.2019 14:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.05.2019 13:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.04.2019 14:30 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.10.2018 12:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.10.2018 12:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.09.2018 14:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.09.2018 16:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 12:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.06.2018 14:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.05.2018 14:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.04.2018 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.03.2018 10:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2018 08:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.03.2018 09:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2018 10:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 09:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.02.2018 14:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.02.2018 15:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 15:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2017 11:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.04.2017 11:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.11.2016 10:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.11.2016 10:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2016 13:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2016 13:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.07.2016 10:33 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.06.2016 10:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.06.2016 10:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 11:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.05.2016 15:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.10.2015 12:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.09.2015 14:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 10:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.06.2015 10:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.11.2012 14:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.11.2012 14:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.08.2012 09:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.08.2012 12:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.08.2011 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.08.2011 12:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.05.2011 14:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.04.2011 12:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.02.2011 14:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2011 15:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2010 08:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2010 08:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2010 11:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.09.2010 13:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.08.2010 13:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 15:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 15:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 13:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 13:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.11.2009 11:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 13:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2009 15:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2009 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.02.2009 14:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.02.2009 09:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.01.2009 15:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.01.2009 14:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.11.2008 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.11.2008 12:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:15 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)