Tomasz Przyszlak 11.10.2013 08:53

Październik 2013

­
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Październik 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.10.2013 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2013 09:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.356.2013 Z DNIA 31 października 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
08.11.2013 09:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.355.2013 Z DNIA 31 października 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r." (Tomasz Przyszlak)
08.11.2013 09:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.354.2013 Z DNIA 31 października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym." (Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.352.2013 Z DNIA 30 października 2013 R.
w sprawie poddania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu miasta Lubina i o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w trzech kwartałach 2013 roku." (Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.353.2013 Z DNIA 30 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.350.2013 Z DNIA 24 października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term płatności zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
31.10.2013 10:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.351.2013 Z DNIA 25 października 2013 R.
w sprawie dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - ogrodnicze oraz jako teren dodatkowy bez możliwości zabudowy." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.349.2013 Z DNIA 23 października 2013 R.
w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.347.2013 Z DNIA 22 października 2013 R.
w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.348.2013 Z DNIA 23 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.344.2013 Z DNIA 18 października 2013 R.
w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2013 dla: Urzędu Miejskiego w Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.345.2013 Z DNIA 18 października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term płatności zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.346.2013 Z DNIA 21 października 2013 R.
w sprawie zbycia nieruchomości z przeznaczeniem na cele sakralne, z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży." (Tomasz Przyszlak)
25.10.2013 12:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.343.2013 Z DNIA 18 października 2013 R.
w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2013r." (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.340.2013 Z DNIA 16 października 2013 R.
w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w ofertach: Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki..." (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.341.2013 Z DNIA 17 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.342.2013 Z DNIA 17 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu obwieszczenia w sprawie jednolitego tekstu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.338.2013 Z DNIA 15 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.339.2013 Z DNIA 15 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.336.2013 Z DNIA 15 października 2013 R.
w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolnicze" (Tomasz Przyszlak)
21.10.2013 11:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.337.2013 Z DNIA 15 października 2013 R.
w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.335.2013 Z DNIA 14 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.332.2013 Z DNIA 10 października 2013 R.
w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenie term płatności zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.333.2013 Z DNIA 11 października 2013 R.
w sprawie umorzenia należności przysługujących Gminie Miejskiej Lubin." (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.334.2013 Z DNIA 11 października 2013 R.
w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.330.2013 Z DNIA 9 października 2013 R.
w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupu nieruchomości." (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 11:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE P.0050.331.2013 Z DNIA 9 października 2013 R.
w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w gruncie." (Tomasz Przyszlak)
11.10.2013 08:53 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)