x 
Drukuj
Tomasz Przyszlak 05.11.2008 15:48

Rada Miejska w Lubinie

­

Rada Miejska w Lubinie
 
59-300 Lubin, ul. Rynek 23 (Ratusz)
tel.:+48 (76) 749 1503
e-mail: rada_miejska@um.lubin.pl
 
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (art. 15 i art. 16), organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Miejska, której kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy miejskiej. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 20 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zgodnie ze Statutem Miasta Lubina (art.10 i art. 12) Termin sesji Rady podaje się do wiadomości publicznej. Więcej informacji: Statut Miasta Lubina.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rada Miejska w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.11.2008 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.08.2019 14:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.07.2018 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.07.2018 12:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.04.2018 16:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 12:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2017 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2017 15:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 13:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.09.2011 11:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.09.2011 11:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2010 10:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.04.2009 12:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.11.2008 15:48 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)