Tomasz Przyszlak 03.11.2008 13:00

Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

­
- wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka), (wniosek do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty lub paszport
- dokument stwierdzający tożsamość oraz uprawniający do pobytu na terenie RP (dotyczy cudzoziemców)
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie, wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.
 
Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem i dowodem osobistym.

OPŁATY SKARBOWE
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie.
W imieniu osób niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie ustawowi.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2411),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 74-68-210, 74-68-211.

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.06.2020 15:35 Usunięto załącznik Pobierz w .pdf (Tomasz Przyszlak)
01.06.2020 15:35 Dodano załącznik "Pobierz w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
28.01.2020 12:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2019 09:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2019 09:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.01.2018 10:36 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
19.01.2018 10:36 Dodano załącznik "Pobierz w .pdf" (Tomasz Przyszlak)
14.11.2016 11:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2016 13:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.03.2015 14:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.03.2015 10:14 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
09.03.2015 10:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
06.03.2015 12:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.03.2015 15:26 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
05.03.2015 15:26 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
22.08.2013 11:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.04.2013 13:52 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
15.04.2013 13:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC (Tomasz Przyszlak)
15.04.2013 13:51 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 15:04 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 15:04 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 15:04 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 15:04 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:30 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:30 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:28 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 10:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.07.2012 12:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.07.2012 12:11 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF" (Tomasz Przyszlak)
18.07.2012 12:11 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (Tomasz Przyszlak)
18.07.2012 12:11 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Tomasz Przyszlak)
20.01.2011 13:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 14:00 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)