Tomasz Przyszlak 19.09.2011 11:02

Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

­
1. Organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców jest Minister właściwy do spraw gospodarki. Niezbędne informację dotyczące ewidencji działalności gospodarczej znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl, lub Centrum Pomocy przedsiębiorcy  biznes.gov.pl
 
Uruchomiona jest także dla Państwa infolinia – 801 055 088
 
2. Przedsiębiorca, lub pełnomocnik powinien składać wniosek CEIDG-1 osobiście w dowolnym Urzędzie Miejskim, lub urzędzie Gminy (niema rejonizacji). Jeśli wniosek CEIDG-1 prześle listem poleconym, wówczas własnoręczność podpisu na wniosku powinna być poświadczona notarialnie.
 
Więcej informacji na:
Ewidencja działalności gospodarczej
 
Podstawy Prawne:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650);
 
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 648).

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.09.2011 11:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.12.2019 13:03 Usunięto załącznik CEIDG - RB (Tomasz Przyszlak)
24.12.2019 13:03 Dodano załącznik "CEIDG - RB" (Tomasz Przyszlak)
24.12.2019 13:02 Usunięto załącznik Wniosek (Tomasz Przyszlak)
24.12.2019 13:02 Dodano załącznik "Wniosek" (Tomasz Przyszlak)
27.11.2018 15:29 Dodano załącznik "CEIDG - ZS zarządca sukcesyjny" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "Instrukcja" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "Wniosek" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "CEIDG - MW" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "CEIDG - PN" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "CEIDG - POPR" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "CEIDG - RB" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "CEIDG - RD" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:16 Dodano załącznik "CEIDG - SC" (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik Instrukcja (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik Wniosek (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik CEIDG SC (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik CEIDG RD (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik CEIDG RB (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik CEIDG POPR (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik CEIDG PN (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik CEIDG MW (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:14 Usunięto załącznik Dokumenty ZUS (Tomasz Przyszlak)
15.05.2018 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.05.2017 09:46 Dodano załącznik "Dokumenty ZUS" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "Instrukcja" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "Wniosek" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "CEIDG MW" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "CEIDG PN" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "CEIDG POPR" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "CEIDG RB" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "CEIDG RD" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:42 Dodano załącznik "CEIDG SC" (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik Instrukcja (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik Wniosek (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik CEIDG SC (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik CEIDG RD (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik CEIDG RB (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik CEIDG POPR (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik CEIDG PN (Tomasz Przyszlak)
22.05.2017 14:41 Usunięto załącznik CEIDG MW (Tomasz Przyszlak)
06.02.2017 09:24 Usunięto załącznik Instrukcja (Tomasz Przyszlak)
06.02.2017 09:24 Dodano załącznik "Instrukcja" (Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 14:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 14:34 Usunięto załącznik Wniosek (Tomasz Przyszlak)
09.01.2017 14:34 Dodano załącznik "Wniosek" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "Instrukcja" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "Wniosek" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "CEIDG MW" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "CEIDG PN" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "CEIDG POPR" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "CEIDG RB" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "CEIDG RD" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:24 Dodano załącznik "CEIDG SC" (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:18 Usunięto załącznik Instrukcja do wniosku (Tomasz Przyszlak)
07.06.2016 14:18 Usunięto załącznik Wniosek (Tomasz Przyszlak)
14.05.2014 15:26 Dodano załącznik "Instrukcja do wniosku" (Tomasz Przyszlak)
14.05.2014 15:26 Usunięto załącznik Instrukcja do wniosku (Tomasz Przyszlak)
14.05.2014 15:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.05.2014 15:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.05.2014 16:03 Dodano załącznik "Instrukcja do wniosku" (Tomasz Przyszlak)
08.05.2014 16:03 Usunięto załącznik Instrukcja do wniosku (Tomasz Przyszlak)
08.05.2014 11:19 Dodano załącznik "Wniosek" (Tomasz Przyszlak)
08.05.2014 11:19 Usunięto załącznik Wniosek (Tomasz Przyszlak)
19.09.2011 11:02 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)