Tomasz Przyszlak 09.06.2010 09:35

Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych

­
21.01.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

04.04.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubinie
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

19.04.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy MDK OLIMP
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

20.07.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Miełośników Koszykówki Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

05.09.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Lubiński Klub Karate Kyokushin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

12.09.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Fundacja For Art
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

04.10.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Miełośników Koszykówki Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

04.10.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

29.11.2016r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie "Boks" Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

20.04.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie "Jeden Lubin"
Fundacja "Tuba"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

26.04.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

08.06.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

11.07.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Jeden Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

11.08.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. NNMPw Wielowsi.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

24.08.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Fundacja "Tuba"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

11.09.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie EiRBP KGHM Polska Miedź
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

05.10.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie przeciw białaczce
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

25.10.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Karate Goju Ryu
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

10.11.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

23.11.2017r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Boks Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 14.

10.05.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Jeden Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

21.06.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

11.07.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Fundacja Dumni z Lubina
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

03.08.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

05.09.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

17.09.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

20.09.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Karate Goju Ryu SHUSEIKAN Poland
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

24.09.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Fundacja Moniki Pyrek
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

06.12.2018r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

22.03.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Klub abstynenta Arka
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

10.04.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Sport-Art
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

12.04.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej
Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

17.05.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Stowarzyszenie Viribus Unitis
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

24.05.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
MKS Zagłębie Lubin
MKS Zagłębie Lubin S.A.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

07.06.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Fundacja Przyjaciół Dzieci z Autyzmem "Dar Losu"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

17.07.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy Miedziani
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

14.08.2019r.
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie:
Klub Górski PROBLEM
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie ul. Kilińskiego 10, pokój nr 115.

28.08.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Viribus Units.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

06.09.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny w Wielowsi
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

10.09.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

17.10.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Karate Goju Ryu SHUSEIKAN Poland
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

18.10.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Fundacja Moniki Pyrek
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

21.11.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Fundacja Dumni z Lubina
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

27.11.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 116.

10.12.2019
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109b.

03.04.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109b.

22.06.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109b.

09.07.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Klub abstynenta Arka
Stowarzyszenie Orkiestra Sursum Corda
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109b.

05.08.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109

05.08.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Saleziańskie Centrum Sportowe  "Amica"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.

03.09.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Klub Abstynenta Płomień
PZERiI
DWOPR we Wrocławiu, oddział Legnica
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.

08.09.2020
Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.

08.10.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


16.10.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Miłośników Korzykówki
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


27.10.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
MKS Zagłębie Lubin SA
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


17.11.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


23.11.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Zagłębie Lubin Future
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


02.12.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


08.12.2020

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Fundacja Tenis Stołowy Zagłębie Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


08.06.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Fundacja Przyjaciół Dzieci z Autyzmem Dar Losu
Klub Abstynenta ARKA
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


15.06.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Uczniowski Klub Sportowy PM Lubin
Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


02.07.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Orkiestra Cuprum Band w Lubinie
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


29.07.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Klub Rugby Miedziowi Lubin
Lubiński Klub Karate Kyokushin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


23.08.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


07.09.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


01.10.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Fundacja Dumni z Lubina
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


12.10.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


16.11.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


25.11.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Klub Sportowy Armia Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


29.11.2021

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Akademii Piłkarskiej Żaczek Orlik
Fundacji Razem
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


04.04.2022

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Salezjańskie Centrum Sportowe "AMICO"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


13.05.2022

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


20.07.2022

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Zalezjańskie Centrum Sportowe "AMICO"
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


24.08.2022

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Lubiński Klub Karate Kuokushin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


19.10.2022

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Górnik Lubin
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.


15.11.2022

Prezydent Miasta Lubina przedkłada oferty realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące ofert w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, pokój nr 109.

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.11.2022 14:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.11.2022 14:44 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. " (Tomasz Przyszlak)
19.10.2022 14:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.10.2022 14:57 Dodano załącznik "Lubiński Klub Karate Kuokushin" (Tomasz Przyszlak)
24.08.2022 12:54 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
24.08.2022 12:51 Dodano załącznik "Oferta Górnik Lubin" (Robert Zujewicz)
24.08.2022 12:51 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
20.07.2022 12:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2022 12:10 Dodano załącznik "Salezjańskie Centrum Sportowe AMICO" (Tomasz Przyszlak)
13.05.2022 14:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.05.2022 14:06 Dodano załącznik "Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi" (Tomasz Przyszlak)
04.04.2022 14:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.04.2022 14:27 Dodano załącznik "Salezjańskie Centrum Sportowe AMICO" (Tomasz Przyszlak)
29.11.2021 15:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.11.2021 15:11 Dodano załącznik "Akademii Piłkarskiej Żaczek Orlik, Fundacji Razem" (Tomasz Przyszlak)
25.11.2021 15:50 Dodano załącznik "Klub Sportowy Armia Lubin" (Tomasz Przyszlak)
25.11.2021 15:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.11.2021 14:39 Dodano załącznik "Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2021 14:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.10.2021 14:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.10.2021 14:58 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin" (Tomasz Przyszlak)
01.10.2021 14:26 Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina" (Tomasz Przyszlak)
01.10.2021 14:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.09.2021 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.09.2021 14:10 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" (Tomasz Przyszlak)
23.08.2021 15:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.08.2021 15:26 Dodano załącznik "Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT" (Tomasz Przyszlak)
29.07.2021 13:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.07.2021 13:54 Dodano załącznik "Klub Rugby Miedziowi Lubin
Lubiński Klub Karate Kyokushin" (Tomasz Przyszlak)
02.07.2021 14:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.07.2021 14:30 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Orkiestra Cuprum Band w Lubinie " (Tomasz Przyszlak)
15.06.2021 15:31 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy PM Lubin
Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin" (Tomasz Przyszlak)
15.06.2021 15:30 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.06.2021 14:33 Dodano załącznik "Fundacja Przyjaciół Dzieci z Autyzmem Dar Losu
Klub Abstynenta ARKA" (Tomasz Przyszlak)
08.06.2021 14:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.12.2020 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.12.2020 14:18 Dodano załącznik "Fundacja Tenis Stołowy Zagłębie Lubin" (Tomasz Przyszlak)
02.12.2020 13:04 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A." (Tomasz Przyszlak)
02.12.2020 13:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.11.2020 14:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.11.2020 14:43 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Zagłębie Lubin Future" (Tomasz Przyszlak)
17.11.2020 12:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.11.2020 12:57 Dodano załącznik "Górnik Lubin" (Tomasz Przyszlak)
27.10.2020 12:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.10.2020 12:15 Dodano załącznik "MKS Zagłębie Lubin SA" (Tomasz Przyszlak)
16.10.2020 15:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.10.2020 15:56 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Korzykówki / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" (Tomasz Przyszlak)
08.10.2020 15:34 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi" (Tomasz Przyszlak)
08.10.2020 15:33 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.09.2020 15:16 Dodano załącznik "ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin" (Tomasz Przyszlak)
08.09.2020 15:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2020 15:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2020 15:26 Dodano załącznik "Saleziańskie Centrum Sportowe Amico" (Tomasz Przyszlak)
03.09.2020 15:26 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Sportowe Górnik Lubin" (Tomasz Przyszlak)
03.09.2020 15:26 Dodano załącznik "Klub Abstynenta Płomień, PZERiI, DWOPR we Wrocławiu, oddział Legnica" (Tomasz Przyszlak)
03.09.2020 15:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.07.2020 18:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.07.2020 18:10 Dodano załącznik "Klub abstynenta Arka / Stowarzyszenie Orkiestra Sursum Corda" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2020 15:09 Dodano załącznik "ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2020 15:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.04.2020 14:28 Dodano załącznik "ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin" (Tomasz Przyszlak)
03.04.2020 14:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.12.2019 15:44 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin" (Tomasz Przyszlak)
10.12.2019 15:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.11.2019 13:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.11.2019 13:24 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik" (Tomasz Przyszlak)
21.11.2019 17:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.11.2019 17:10 Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina" (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.10.2019 15:16 Dodano załącznik "Fundacja Moniki Pyrek" (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.10.2019 15:07 Dodano załącznik "Karate Goju Ryu" (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 14:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.09.2019 14:10 Dodano załącznik "Stowarzyszenie na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju" (Tomasz Przyszlak)
06.09.2019 10:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.09.2019 10:52 Dodano załącznik "Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny w Wielowsi" (Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 14:14 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Viribus Units" (Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 14:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 12:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.08.2019 12:08 Dodano załącznik "Klub Górski PROBLEM" (Tomasz Przyszlak)
17.07.2019 14:48 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Miedziani" (Tomasz Przyszlak)
17.07.2019 14:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 11:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.06.2019 11:46 Dodano załącznik "Fundacja Przyjaciół Dzieci z Autyzmem Dar Losu" (Tomasz Przyszlak)
24.05.2019 11:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.05.2019 11:11 Dodano załącznik "MKS Zagłębie Lubin" (Tomasz Przyszlak)
24.05.2019 11:11 Dodano załącznik "MKS Zagłębie Lubin S.A." (Tomasz Przyszlak)
17.05.2019 12:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.05.2019 12:50 Dodano załącznik "Viribus Unitis" (Tomasz Przyszlak)
12.04.2019 14:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.04.2019 14:00 Dodano załącznik "UKS Siatkówka, Stowarzyszenie Sportowe Górnik" (Tomasz Przyszlak)
10.04.2019 10:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.04.2019 10:00 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Sport-Art" (Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 14:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.03.2019 14:11 Dodano załącznik "Klub abstynentów Arka" (Tomasz Przyszlak)
06.12.2018 14:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.12.2018 14:37 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin" (Tomasz Przyszlak)
24.09.2018 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.09.2018 15:16 Dodano załącznik "Fundacja Moniki Pyrek" (Tomasz Przyszlak)
20.09.2018 12:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.09.2018 12:41 Dodano załącznik "Karate Goju Ryu SHUSEIKAN" (Tomasz Przyszlak)
17.09.2018 14:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2018 14:20 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej" (Tomasz Przyszlak)
05.09.2018 13:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.09.2018 13:28 Dodano załącznik "Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi" (Tomasz Przyszlak)
03.08.2018 12:17 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse" (Tomasz Przyszlak)
03.08.2018 12:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.07.2018 12:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.07.2018 12:00 Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina" (Tomasz Przyszlak)
11.07.2018 12:00 Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina" (Tomasz Przyszlak)
21.06.2018 10:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.06.2018 10:31 Dodano załącznik "Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie" (Tomasz Przyszlak)
10.05.2018 11:31 Dodano załącznik "Jeden Lubin" (Tomasz Przyszlak)
10.05.2018 11:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.11.2017 13:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.11.2017 13:26 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Boks Lubin" (Tomasz Przyszlak)
10.11.2017 15:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.11.2017 15:26 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin" (Tomasz Przyszlak)
25.10.2017 15:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.10.2017 15:46 Dodano załącznik "Karate Goju Ryu" (Tomasz Przyszlak)
05.10.2017 14:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.10.2017 14:27 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie przeciw białaczce" (Tomasz Przyszlak)
11.09.2017 13:53 Dodano załącznik "Stowarzyszenie EiRBP KGHM Polska Miedź" (Tomasz Przyszlak)
11.09.2017 13:52 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 09:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.08.2017 09:33 Dodano załącznik "Fundacja Tuba" (Tomasz Przyszlak)
11.08.2017 13:31 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
11.08.2017 13:29 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
11.08.2017 13:28 Dodano załącznik "Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. NNMPw Wielowsi" (Joanna Kania)
11.07.2017 15:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.07.2017 15:46 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Jeden Lubin" (Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 13:48 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej" (Tomasz Przyszlak)
08.06.2017 13:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.04.2017 08:03 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej" (Tomasz Przyszlak)
26.04.2017 08:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 09:16 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Jeden Lubin, Fundacja Tuba" (Tomasz Przyszlak)
20.04.2017 09:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.11.2016 12:33 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Boks Lubin" (Tomasz Przyszlak)
29.11.2016 12:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.10.2016 14:07 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Piłki Siatkowej" (Tomasz Przyszlak)
04.10.2016 14:07 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miełośników Koszykówki Lubin" (Tomasz Przyszlak)
04.10.2016 14:06 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.09.2016 13:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.09.2016 13:57 Dodano załącznik "Fundacja For Art" (Tomasz Przyszlak)
05.09.2016 12:42 Dodano załącznik "Lubiński Klub Karate Kyokushin" (Tomasz Przyszlak)
05.09.2016 12:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2016 09:47 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miełośników Koszykówki Lubin" (Tomasz Przyszlak)
20.07.2016 09:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.04.2016 12:37 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy MDK OLIMP" (Tomasz Przyszlak)
19.04.2016 12:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 13:49 Dodano załącznik "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lubinie" (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 13:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:20 Dodano załącznik "Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie" (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:17 Usunięto załącznik Lubiński Klub Karate Kuokushin (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:17 Usunięto załącznik Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:17 Usunięto załącznik SPiRON Równe Szanse (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:17 Usunięto załącznik Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne Zainspirowani (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek - Orlik (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Lubin (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik MKS Cuprum (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Open sport (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Uczniowski Klub Sportowy Miedziani (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Lubin City (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Technikum Górnictwa Rud (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:16 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Lotnicze Polskiej Miedzi w Lubinie (Tomasz Przyszlak)
21.01.2016 14:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:56 Usunięto załącznik PZERiI (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:56 Usunięto załącznik Lubiński Klub Karate Kyokushin (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Trzeci Wiek (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Fundacja Wspierania Kultury Ruchu Ocelot (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Międzyszkolny Klub Sportowy Merlin 7 Lubin (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Lubińskie Centrum Tenisowe Toptenis (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Lubin (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Lubin City (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Zainspirowani (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Lubin City (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Salezjańskie Centrum Sportowe Amico (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:55 Usunięto załącznik Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Lubiński Klub Karate-Kyokushin (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Stowarzyszenie VIRIBUS UNITIS (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Akademia Piłkarska ŻACZEK-ORLIK (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Uczniowski Klub Tańca Sportowego JIVE (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik MKB ENERGETYKA (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Dominik (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Lubiński Klub Jeździecki Tarpan (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Stowarzyszenia Technikum Górnictwa Rud (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:54 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Lubińskie Towarzystwo Tenisowe (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.12.2015 14:53 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Viribus Unitis (Tomasz Przyszlak)
14.10.2015 15:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.10.2015 15:26 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne Zainspirowani" (Tomasz Przyszlak)
12.10.2015 14:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.10.2015 14:50 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek - Orlik" (Tomasz Przyszlak)
12.10.2015 14:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.10.2015 14:45 Dodano załącznik "Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" Lubin" (Tomasz Przyszlak)
22.09.2015 14:50 Dodano załącznik "MKS Cuprum" (Tomasz Przyszlak)
22.09.2015 14:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:23 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:22 Dodano załącznik "Open sport" (Tomasz Przyszlak)
08.09.2015 13:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2015 08:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2015 08:34 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Sportowy Miedziani" (Tomasz Przyszlak)
29.06.2015 10:56 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
29.06.2015 10:55 Dodano załącznik "Lubin City" (Joanna Kania)
25.06.2015 12:56 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Technikum Górnictwa Rud" (Tomasz Przyszlak)
25.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.06.2015 15:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.06.2015 15:17 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Lotnicze Polskiej Miedzi w Lubinie " (Tomasz Przyszlak)
16.06.2015 15:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.06.2015 15:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.05.2015 10:39 Dodano załącznik "Lubiński Klub Karate Kuokushin" (Tomasz Przyszlak)
18.05.2015 10:38 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.05.2015 14:03 Dodano załącznik "Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie" (Tomasz Przyszlak)
07.05.2015 14:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.04.2015 14:51 Dodano załącznik "SPiRON Równe Szanse" (Tomasz Przyszlak)
17.04.2015 14:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2015 12:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2015 12:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2015 12:07 Dodano załącznik "Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie" (Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 09:30 Dodano załącznik "Lubiński Klub Karate Kyokushin" (Tomasz Przyszlak)
28.10.2014 09:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.09.2014 14:42 Dodano załącznik "PZERiI" (Tomasz Przyszlak)
23.09.2014 14:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.08.2014 11:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.08.2014 11:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.08.2014 11:49 Dodano załącznik "Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielowsi" (Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.07.2014 13:52 Dodano załącznik "Salezjańskie Centrum Sportowe Amico" (Tomasz Przyszlak)
13.06.2014 10:05 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Lubin City" (Tomasz Przyszlak)
13.06.2014 10:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.05.2014 10:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.05.2014 10:46 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Zainspirowani" (Tomasz Przyszlak)
07.05.2014 11:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.05.2014 11:30 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Lubin City" (Tomasz Przyszlak)
27.03.2014 15:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.03.2014 14:59 Dodano załącznik "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Lubin" (Tomasz Przyszlak)
04.11.2013 12:41 Dodano załącznik "Lubińskie Centrum Tenisowe Toptenis" (Tomasz Przyszlak)
04.11.2013 12:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 14:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 14:47 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin" (Tomasz Przyszlak)
16.10.2013 14:47 Dodano załącznik "Międzyszkolny Klub Sportowy Merlin 7 Lubin" (Tomasz Przyszlak)
01.10.2013 14:18 Dodano załącznik "Fundacja Wspierania Kultury Ruchu Ocelot" (Tomasz Przyszlak)
01.10.2013 14:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.09.2013 11:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.09.2013 11:00 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Trzeci Wiek" (Tomasz Przyszlak)
09.08.2013 13:19 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Lubińskie Towarzystwo Tenisowe" (Tomasz Przyszlak)
09.08.2013 13:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2013 12:36 Dodano załącznik "Stowarzyszenia Technikum Górnictwa Rud" (Arleta Kidacka-Wnuk)
02.08.2013 12:36 Edycja dokumentu (Arleta Kidacka-Wnuk)
19.11.2012 13:19 Dodano załącznik "Lubiński Klub Jeździecki Tarpan" (Tomasz Przyszlak)
19.11.2012 13:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Uczniowski Klub Tańca Sportowego „JIVE” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WĘDROWIEC” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WĘDROWIEC” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WĘDROWIEC” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Stowarzyszenie „KACZOR SPORT” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Lubiński Klub „KARATE-KYOKUSHIN” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Lubiński Klub Jeździecki „TARPAN” (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:14 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Miłośników Gór (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik Klub Koreańskiej Sztuki Walki "TAEKWON-DO" (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Viribus Unitis (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Brydża Sportowego "IMPAS" (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik Stowarzyszenie Miłośników Gór (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik FC Małomice (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik Klub Szachowy "Junior" (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:13 Usunięto załącznik MKS CUPRUM Lubin Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:09 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Dominik" (Tomasz Przyszlak)
31.10.2012 13:09 Dodano załącznik "MKB ENERGETYKA" (Tomasz Przyszlak)
11.09.2012 12:54 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Żaczek-Orlik" (Tomasz Przyszlak)
11.09.2012 12:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.07.2012 08:20 Dodano załącznik "Uczniowski Klub Tańca Sportowego JIVE" (Tomasz Przyszlak)
05.07.2012 08:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.11.2011 13:11 Dodano załącznik "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2011 13:11 Dodano załącznik "Stowarzyszenie VIRIBUS UNITIS" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2011 13:11 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Akademia Piłkarska ŻACZEK-ORLIK" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2011 13:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.11.2011 13:54 Dodano załącznik "Lubiński Klub Karate-Kyokushin" (Tomasz Przyszlak)
10.11.2011 13:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.07.2011 08:44 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Viribus Unitis" (Tomasz Przyszlak)
07.07.2011 08:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.12.2010 11:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.12.2010 11:57 Dodano załącznik "MKS CUPRUM Lubin Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 15:05 Dodano załącznik "Klub Szachowy "Junior"" (Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 15:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.09.2010 12:42 Dodano załącznik "FC Małomice" (Tomasz Przyszlak)
20.09.2010 12:42 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Gór" (Tomasz Przyszlak)
20.09.2010 12:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
13.09.2010 14:05 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Brydża Sportowego "IMPAS" " (Tomasz Przyszlak)
13.09.2010 14:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.09.2010 15:27 Edycja dokumentu (Joanna Kania)
10.09.2010 15:25 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Viribus Unitis" (Joanna Kania)
04.08.2010 15:35 Dodano załącznik "Klub Koreańskiej Sztuki Walki "TAEKWON-DO"" (Tomasz Przyszlak)
04.08.2010 15:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.06.2010 11:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
25.06.2010 11:28 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Miłośników Gór" (Tomasz Przyszlak)
25.06.2010 11:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.06.2010 14:21 Dodano załącznik "Lubiński Klub Jeździecki „TARPAN”" (Tomasz Przyszlak)
23.06.2010 14:21 Dodano załącznik "Lubiński Klub „KARATE-KYOKUSHIN”" (Tomasz Przyszlak)
23.06.2010 14:21 Dodano załącznik "Stowarzyszenie „KACZOR SPORT”" (Tomasz Przyszlak)
23.06.2010 14:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.06.2010 08:30 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WĘDROWIEC”" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2010 08:30 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WĘDROWIEC”" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2010 08:30 Dodano załącznik "Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WĘDROWIEC”" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2010 08:30 Dodano załącznik "Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2010 08:30 Dodano załącznik "Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ”" (Tomasz Przyszlak)
22.06.2010 08:29 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.06.2010 09:35 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)