Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o wydaniu przez tut. Kolegium decyzji nr SKO/PP-412/13/2020 z dnia 20 kwietnia 2020r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych 20 kV oraz demontaż linii napowietrznej 20 kV na odcinku 40 metrów na terenie działki nr 753/6 położonej w obrębie 8 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:07.05.2020 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Herbut
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.05.2020 14:00