Lubin, 22 stycznia 2020r.
 
RM.0002.01.2020
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 28 stycznia 2020r. o godz. 14.00 XIV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
  1. Informacje Przewodniczącej Rady.
  2. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobku inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 81/2019
  3. Uchwała w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 04/2020
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Spółce Regionalne Centrum Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie zadania własnego Gminy Miejskiej Lubin z zakresu promocji miasta – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 03/2020
  5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 01/2020
  6. Uchwała w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Jana Sarkandra w Lubinie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 118/18 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 02/2020
  7. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady – PROJEKT NR 05/2020
  8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.01.2020 15:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.01.2020 15:58