Sierpień 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sierpień 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:02.09.2019 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:04.09.2019 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.09.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2019 z dnia 30
sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
04.09.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.244.2019 z dnia 30
sierpnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.243.2019 z dnia 30
sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw
Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.242.2019 z dnia 30
sierpnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu dla nauczyciela w
roku szkolnym 2019/2020."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.241.2019 z dnia 30
sierpnia 2019r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum
Usług Wspólnych w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.240.2019 z dnia 29
sierpnia 2019r. w sprawie wygaszenia przysługującego III
Liceum Ogólnokształcącemu z siedzibą w Lubinie prawa
trwałego zarządu na nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:32 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie
P.0050.239.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubina za I
półrocze 2019 roku." na "Zarządzenie P.0050.239.2019 z
dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Lubina za I półrocze 2019 roku.
- cz.1"

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29
sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Lubina za I półrocze 2019 roku. - cz.2"

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:31 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.239.2019 z dnia 29
sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Lubina za I półrocze 2019 roku."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.238.2019 z dnia 28
sierpnia 2019r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego..."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.237.2019 z dnia 26
sierpnia 2019r. w sprawie rozpoznania skargi na czynności
związane z przeprowadzeniem przetargu."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2019 z dnia 26
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.235.2019 z dnia 26
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
03.09.2019 10:29 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.234.2019 z dnia 26
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektów uchwał."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2019 z dnia 26
sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Lubinie
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:23 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2019 z dnia 23
sierpnia 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2019 z dnia 23
sierpnia 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na rok 2019."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2019 z dnia 23
sierpnia 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2019 z dnia 23
sierpnia 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
przysługujących Gminie Miejskiej w Lubinie z tytułu
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:22 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2019 z dnia 22
sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Lubinie
oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2019 z dnia 22
sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 - Szkoły
Sportowej w Lubinie oraz udzielenia stosownych
pełnomocnictw."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:17 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2019 z dnia 21
sierpnia 2019r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
garażem."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2019 z dnia 20
sierpnia 2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 08:14 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2019 z dnia 20
sierpnia 2019r. w sprawie dzierżawy gruntu."

(Tomasz Przyszlak)
02.09.2019 07:58 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)