- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia - ---

- jego numer PESEL - ---
- adres do korespondencji - ---
- adres poczty elektronicznej - ---
- numer telefonu umożliwiające kontakt z nim  ---
- imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia - nie wyznaczono; 
- cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie; 
- zgromadzenie dotyczy budzenia świadomości publicznej dotyczącej praw zwierząt
- datę -10. 08. 2019 [sobota]
- godzinę - 16.00-19.00
- miejsce rozpoczęcia zgromadzenia - przed Galerią Cuprum od strony ul.Wrocławskiej
- przewidywany czas trwania - max.3 godziny
- przewidywaną liczbę uczestników - do 10 osób
- ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia - nie dotyczy
- informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 
- członkowie demonstracji są poinformowani o pokojowych celach emonstracji,  organizator będzie nad tym czuwać
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się: 
1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia; - nie wyznaczono
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
- nie wyznaczono

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zgromadzeniu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.08.2019 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Klaudia Urbaniak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.08.2019 08:19