wersja do wydruku ??? 19.02.2019 08:43

Luty 2019

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Luty 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:???
Data publikacji:19.02.2019 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.03.2019 15:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.03.2019 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.53.2019 z dnia 28
lutego 2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2019."

(Tomasz Przyszlak)
07.03.2019 15:21 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.52.2019 z dnia 28
lutego 2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.51.2019 z dnia 27
lutego 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o
charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
01.03.2019 15:15 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.50.2019 z dnia 27
lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w
2019r."

(Tomasz Przyszlak)
27.02.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.49.2019 z dnia 26
lutego 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu chwały."

(Tomasz Przyszlak)
27.02.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.48.2019 z dnia 22
lutego 2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.440.2015 z
dnia 14.12.2015r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń
podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji
VAT-7 przez Gminę Miejską Lubin."

(Tomasz Przyszlak)
27.02.2019 10:46 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.47.2019 z dnia 22
lutego 2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu chwały."

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:54 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.40.2019 z dnia
15.02.2019r. - w sprawie warunkowego umorzenia należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"
na "Zarządzenie P.0050.40.2019 z dnia 15.02.2019r. - w
sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.38.2019 z dnia
14.02.2019r. - w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 77"
na "Zarządzenie P.0050.38.2019 z dnia 14.02.2019r. - w
sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 77"

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.37.2019 z dnia
11.02.2019r. - w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja
Pudełko do reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RCS Sp. z o.o. w
Lubinie" na "Zarządzenie P.0050.37.2019 z dnia 11.02.2019r.
- w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników RCS Sp. z o.o. w Lubinie"

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.36.2019 z dnia
8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubinie do przeprowadzania
kontroli w miejskich jednostkach oświatowych" na
"Zarządzenie P.0050.36.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie
upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społeczne w Lubinie do przeprowadzania kontroli w miejskich
jednostkach oświatowych"

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.42.2019 z dnia
19.02.2019r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania
publicznego zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019
r.o konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie do
realizacji zadań publicznych w 2019r." na "Zarządzenie
P.0050.42.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na
realizację zadania publicznego zgodnie z ogłoszeniem z
dnia 7 stycznia 2019 r.o konkursie ofert na wsparcie lub
powierzenie do realizacji zadań publicznych w 2019r."

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.41.2019 z dnia
15.02.2019r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic
Gminy Miejskiej Lubin, określenia terminu i miejsca ich
przeprowadzenia oraz powołania Zespołu do ich
przygotowania i przeprowadzenia" na "Zarządzenie
P.0050.41.2019 z dnia 15.02.2019r. - w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej
Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin,
określenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia oraz
powołania Zespołu do ich przygotowania i przeprowadzenia"

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie
P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na 2019 rok." na
"Zarządzenie P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w sprawie
zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2019 rok."

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:52 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.43.2019 z dnia
19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubin na 2019 rok." na "Zarządzenie P.0050.43.2019 z dnia
19.02.2019r. - w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Lubin na 2019 rok."

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:52 Zmieniono tytuł załącznika z "P.0050.35.2019 z dnia
8.02.2019r. - w sprawie upoważnienia do dokonywania
czynności w ramach prowadzonych postępowań z
wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych
oraz do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów
dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań" na
"Zarządzenie P.0050.35.2019 z dnia 8.02.2019r. - w sprawie
upoważnienia do dokonywania czynności w ramach
prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania
decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za
zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby
prowadzonych postępowań"

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.46.2019 z dnia 22
lutego 2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.45.2019 z dnia 21
lutego 2019r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wagonu
kancelaryjno-bagażowo-mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
26.02.2019 09:45 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.44.2019 z dnia 20
lutego 2019r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny."

(Tomasz Przyszlak)
22.02.2019 14:49 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:49 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.43.2019 z dnia 19.02.2019r. - w
sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin na
2019 rok."

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.42.2019 z dnia 19.02.2019r. - w
sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert złożonych na realizację zadania publicznego zgodnie
z ogłoszeniem z dnia 7 stycznia 2019 r.o konkursie ofert na
wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w
2019r."

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.41.2019 z dnia 15.02.2019r. - w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Lubin w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej
Lubin, określenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia
oraz powołania Zespołu do ich przygotowania i
przeprowadzenia"

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.40.2019 z dnia 15.02.2019r. - w
sprawie warunkowego umorzenia należności czynszowych
związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego"

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.38.2019 z dnia 14.02.2019r. - w
sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 77"

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.37.2019 z dnia 11.02.2019r. - w
sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do
reprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników RCS Sp. z o.o. w Lubinie"

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:47 Dodano załącznik "P.0050.36.2019 z dnia 8.02.2019r. - w
sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społeczne w Lubinie do przeprowadzania kontroli w miejskich
jednostkach oświatowych"

(Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:43 Edycja dokumentu (Robert Zujewicz)
22.02.2019 14:43 Dodano załącznik "P.0050.35.2019 z dnia 8.02.2019r. - w
sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramach
prowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania
decyzji administracyjnych oraz do poświadczania za
zgodność z oryginałem odpisów dokumentów na potrzeby
prowadzonych postępowań"

(Robert Zujewicz)
19.02.2019 08:43 Utworzenie dokumentu. (Robert Zujewicz)