- z dniem 31 stycznia 2019r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018r. w danym punkcie sprzedaży oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2019.
- Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek: Gmina Miejska Lubin Bank Pekao S.A. Oddział Wrocław  03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 bądź z wykorzystaniem WebPOS Paybynet
 
Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.
- Druki oświadczeń można pobrać na stronie internetowej www.um.lubin.pl lub w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Lubinie. Szczegółową informację można uzyskać pod numerem telefonu 76/7468237.
- Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z późniejszymi zmianami), zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub        
b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.
 
Art. 18 ust. 12a brzmi: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2.”
 
Art. 18 ust. 12b brzmi: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.”
 
Lubin, 2019-01-09

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.01.2019 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Pomykała
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:09.01.2019 14:05