Grudzień 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Grudzień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:02.01.2019 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.01.2019 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2018 z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.367.2018 z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.366.2018 z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Centrum Usług
Wspólnych w Lubinie zadań związanych z realizacją
porozumienia."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.365.2018 z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności o
charakterze cywilnoprawnym."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.364.2018 z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż
części nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.363.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe w
Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Centrum Kultury Muza w Lubinie."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w
2019r..."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłaty z
tytułu nabycia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2018 z dnia 24
grudnia 2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokalu
mieszkalnego."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2018 z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w
celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania
publicznego..."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2018 z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2018 z dnia 18
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok
2018."

(Tomasz Przyszlak)
14.01.2019 14:20 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2018 z dnia 18
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
02.01.2019 09:35 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)