Wrzesień 2018

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wrzesień 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.09.2018 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Szumlakowski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:05.10.2018 16:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.10.2018 16:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na
rok 2018."

(Tomasz Przyszlak)
05.10.2018 16:40 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2018 z dnia 28
września 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
sprzedaż części nieruchomości jako terenu dodatkowego na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2018 z dnia 26
września 2018 r. w sprawie powołania Operatorów
Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na
terenie miasta Lubina w związku z wyborami do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.265.2018 z dnia 26
września 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.264.2018 z dnia 25
września 2018 r. w sprawie sprostowania udziałów w
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.263.2018 z dnia 24
września 2018 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.262.2018 z dnia 21
września 2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu
pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:16 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.261.2018 z dnia 20
września 2018 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej..."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.260.2018 z dnia 19
września 2018 r. w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.259.2018 z dnia 19
września 2018 r. w sprawie umorzeń należności
czynszowych związanych z użytkowaniem lokali
mieszkalnych."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.258.2018 z dnia 17
września 2018 r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.257.2018 z dnia 17
września 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na
rozłożenie na raty opłaty z tytułu nabycia
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 16:05 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.256.2018 z dnia 17
września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 12:38 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2018 z dnia 4
września 2018 r. w sprawie zmiany udziałów w
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
01.10.2018 12:37 Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.248.2018 z dnia 4
września 2018 r. w sprawie zmiany udziałów w
nieruchomości.

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.255.2018 z dnia 13
września 2018 r. w sprawie zmiany stawki procentowej
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2018 z dnia 13
września 2018 r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, określonego w ofercie
Uczniowskiego Klubu Sportowego Piłki SIatkowej z siedzibą
w Lubinie, ul. Wyszyńskiego 8."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2018 z dnia 12
września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na
rok 2018."

(Tomasz Przyszlak)
17.09.2018 14:35 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2018 z dnia 12
września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina
na 2018r."

(Tomasz Przyszlak)
13.09.2018 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.251.2018 z dnia 11
września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji
opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji w
2018r."

(Tomasz Przyszlak)
13.09.2018 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.250.2018 z dnia 6
września 2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w
Lubinie projektu uchwały."

(Tomasz Przyszlak)
13.09.2018 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.249.2018 z dnia 5
września 2018 r. w sprawie opracowania materiałów
planistycznych na rok budżetowy 2019."

(Tomasz Przyszlak)
13.09.2018 14:32 Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2018 z dnia 4
września 2018 r. w sprawie zmiany udziałów w
nieruchomości."

(Tomasz Przyszlak)
12.09.2018 10:49 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)