Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz wniosku "wniosek o udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym"
- dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie można wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych)
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- dowód uiszczenia opłaty
 
 Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym można wystąpić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy ePUAP.
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu - pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie).
 
POZOSTAŁE:
Opłata za udzielenie informacji za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby - 31 zł dokonana w kasie Urzędu - pokój 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin  Nr  82 1240 3464 1111 0010 2750 4078
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta - pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie o udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1464 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 319) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1604), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z późn. zm).
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:20.04.2017 08:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.03.2019 09:46