Transkrypcja aktu – wpisanie aktu sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz „Wniosek o transkrypcję aktu”
- odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego – w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym – zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976r. tłumaczenie nie jest wymagane;
- w przypadku, gdy zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa - oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu małżeństwa;
- dowód osobisty lub paszport polski
- dowód uiszczenia opłaty
 
OPŁATY SKARBOWE:
50 zł – za wydanie odpisu po dokonaniu transkrypcji dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
do 30 dni
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
komplet dokumentów należy złożyć w pokoju 8 lub 10 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubinie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
 
PODSTAWA PRAWNA:
art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U z 2016r. poz.2064)
 
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o transkrypcję aktu

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transkrypcja aktu – wpisanie aktu sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.03.2017 15:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:19.09.2018 14:03