Pracownicy

p.113
Motowidło-Czajkowska Wanda
74-68- 225
Kadry
p.113
Dołęga Dorota
74-68- 203
Płace
p.109
Szymańska Nina
74-68- 104
Sekretariat, fax. 74-68-121
p.16
Cacuba Mieczysław
74-68- 215
Interwencje mieszkańców, skargi i wnioski
p.114
Biegluk Arleta
74-68- 214
Sprawy socjalne, Obwieszczenia Urzędowe, Ewid. pieczęci
p.7
Pomykała Justyna
74-68- 237
Zezwolenia na alkohol
p.5
Narewska Agnieszka
74-68- 238, 202
Ewidencja działalności gospodarczej
p.13
Fujarczuk Zofia
74-68- 112
Biuro Obsługi Interesanta
p.13
Nowak Irena
74-68- 144
Biuro Obsługi Interesanta
p.103
Zujewicz Robert
74-68- 240
Informatyk
p.105
Bermes Krzysztof
74-68- 151
Informatyk
p.105
Przyszlak Tomasz
74-68- 181
Informatyk
p.103
Siemaszko Leszek
74-68- 241
Informatyk
p.031
Paprota Danuta
74-68- 222
Ksero
p.031
Mamrosz Elżbieta
74-68- 222
Ksero
p.019
Dec Mariusz
74-68- 226
Konserwator
p.01
Świech Ryszard
 
Kierowca
p.110
Szumlakowski Krzysztof
74-68- 253
Zarządzenia Prezydenta
p.115 Chomyn Irena 74-68- 184 Archiwum, informacja o archiwach zlikwidowanych zakładów pracy

Do zadań Wydziału Organizacji i Kadr w szczególności należy:
1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
2. przygotowanie materiałów dla Prezydenta i Rady,
3. przekazywanie do wykonania aktów prawnych Prezydenta i Rady właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta,
4. współdziałanie w opracowywaniu projektów statutów i regulaminów organów Miasta i Urzędu,
5. zapewnienie właściwej obsługi interesantów,
6. organizacja i załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
7. komputeryzacja Urzędu,
8. prowadzenie kadr i spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta,
9. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
10. zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy Urzędu,
11. prowadzenie archiwum zakładowego,
12. ochrona przeciwpożarowa Urzędu,
13. gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
14. opracowanie i prowadzenie systemu szkoleń i kształcenia pracowników Urzędu,
15. organizacja praktyk zawodowych i studenckich w Urzędzie,
16. prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
17. prowadzenie rejestru pełnomocnictw Prezydenta,
18. prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych i innych,
19. gospodarowanie oraz prowadzenie rejestru pieczęci nagłówkowych, tablic i stempli stosowanych przez Urząd,
20. zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi wykorzystywanymi przez Urząd,
21. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem, wyborów, referendów, itp.,
22. rejestracja działalności gospodarczej,
23. prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
24. sporządzanie wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie deklaracji i innych świadczeń pieniężnych pracowników oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących byłych pracowników Urzędu,
25. prowadzenie rozliczeń z ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanych jednostek,
26. nadzór nad stronami internetowymi miasta w tym Biuletynem Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:01.06.2015 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.12.2017 16:11