WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony formularz wniosku "wniosek o udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych"
- dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie można wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych)
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- dowód uiszczenia opłaty
 
Z wnioskiem o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych można wystąpić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.
 
OPŁATY SKARBOWE:
17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu - pokój Nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin, Nr konta 03 1240 3464 1111 0010 2751 1223 z uwzględnieniem spraw, przy których na mocy załącznika do ustawy o opłacie skarbowej pełnomocnictwo nie podlega opłacie).
 
POZOSTAŁE OPŁATY:
Opłata za udzielenie informacji za dane dotyczące jednego podmiotu lub dane dotyczące jednej osoby: 31 zł dokonana w kasie Urzędu - pokój 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin Nr  82 1240 3464 1111 0010 2750 4078
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta - pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o odmowie o udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 653 ze zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r.  w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1604),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji i Kadr
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:13.03.2015 14:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.01.2020 11:56