Pracownicy

p.109a
Pudełko Andrzej
74-68-273
Naczelnik
p.109b
Hyz-Duda Kamila
74-68-224
Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, żłobki, kluby dziecięce
p.116 Kiemska-Vechirko Elżbieta 74-68-180 Kontrola dotacji oświatowych
p.120
Ordon Ewelina
74-68-201
Nadzór finansowy i organizacyjny szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto, dotacje dla szkół niesamorządowych
p.111
Popiwczak Irena
74-68-198
Sprawy kadrowe i organizacyjne placówek oświatowych, nadzór MOPS
p.120
Szadkowska Marta
74-68-244
Nadzór finansowy i organizacyjny przedszkoli miejskich, dotacje dla przedszkoli niepublicznych
p.111
Zajączkowska Jolanta
74-68-217
Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta, obowiązek nauki, Uniwersytet Senioralny

Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego w szczególności należy:

1) prowadzenie spraw przedszkoli i szkół,
2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów przedszkoli szkół,
3) sporządzanie, analizowanie i realizacja planów finansowych przedszkoli i szkół,
4) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,
5) udzielanie dotacji przedszkolom i szkołom prowadzonym przez inne organy niż
jednostka samorządu terytorialnego,
6) ustalanie planów sieci szkół i przedszkoli,
7) prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
8) egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
9) nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
10) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
12) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
13) współudział w organizowaniu okolicznościowych uroczystości i imprez,
14) nadzór nad realizacją spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem patologii społecznych,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
16) dotowanie organizacji pozarządowych,
17) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
18) wspieranie rozwoju sportu poprzez udzielanie dotacji,
19) wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej a w szczególności dotyczących sportu dzieci i młodzieży,
20) wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Miasta,
21) prowadzenie akt związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta,
22) kontrola spółek z udziałem Miasta z tytułu indywidualnego prawa wspólnika do kontroli,
23) sporządzanie na wniosek Prezydenta analiz ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych spółek kapitałowych, w których Miasto posiada akcje lub udziały.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:23.10.2008 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:12.11.2019 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.11.2019 09:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.10.2019 13:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.06.2019 15:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.01.2019 13:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.01.2019 13:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.12.2017 15:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.04.2017 10:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.02.2017 15:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.02.2017 09:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2015 09:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 12:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 11:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 10:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.12.2014 10:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.04.2014 11:15 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.06.2012 11:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.06.2012 11:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.11.2011 11:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.11.2011 11:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.11.2011 11:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.10.2011 14:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.03.2011 10:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.12.2010 10:33 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
31.08.2010 13:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.10.2009 11:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.10.2009 13:20 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.10.2009 12:42 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.03.2009 13:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
23.10.2008 15:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)