Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (wniosek do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń*.
* Opłata roczna wynosi:
· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5 % - 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
· 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni.

IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski w Lubinie – Wydział Edukacji i Administracji ul. Jana Kilińskiego 10, 59 300 Lubin, pok. 7 tel. 76/74-68-237

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

VI. UWAGI
Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia wydawane są do 2 dni.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.01.2009 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.08.2018 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.08.2018 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:15 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:15 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:43 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:43 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:43 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
12.04.2018 12:43 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:52 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:52 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:52 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:52 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:51 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:51 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:17 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:15 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:46 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:46 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:46 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:45 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:33 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:33 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:32 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
04.04.2016 14:32 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:59 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:59 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:58 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 10:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:56 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .PDF"
(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:56 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:55 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.09.2015 15:55 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF
(Tomasz Przyszlak)
17.09.2015 13:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .PDF"
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Uchwała 120
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Uchwała 109
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:03 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 08:36 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.09.2012 11:44 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:39 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:39 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:37 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:37 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 13:37 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 11:30 Dodano załącznik "Uchwała 120"
(Tomasz Przyszlak)
16.11.2010 11:30 Dodano załącznik "Uchwała 109"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2009 14:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)