Alkohole - Zezwolenie kateringowe.

Podstawa prawna ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami)
 
I.WYMAGANE DOKUMENTY
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (do pobrania w załączniku) winien zawierać
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwisko o adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyny dystrybucyjnego)
 
II.OPŁATY
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku wnoszone są z góry (przed wydaniem zezwolenia – proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu i piwa,
- 525zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
- 2100zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadku jeżeli roczna wartość sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyła:
- 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu   – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
5. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie zezwolenia kateringowego – ok. 14 dni
 
IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski w Lubinie – Wydział Edukacji i Administracji
ul. Jana Kilińskiego 10, 59 300 Lubin, pok. 7 tel. 76/74-68-237
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Alkohole - Zezwolenie kateringowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.09.2012 15:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.08.2018 12:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.08.2018 12:21 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:21 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:20 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:20 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 12:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:56 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:56 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:56 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
12.03.2018 15:56 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:55 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
27.12.2016 14:54 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:40 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:21 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:21 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:18 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
03.06.2016 12:18 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
21.04.2016 15:43 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:20 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:20 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:19 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 15:19 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 14:07 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 14:07 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 14:06 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.01.2016 14:06 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2016 11:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
17.09.2015 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:53 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .PDF"
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:53 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
15.09.2015 11:52 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:01 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:01 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:01 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 11:00 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 08:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)