Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dokument ze zdjęciem do wglądu.
 
Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.

OPŁATY SKARBOWE:
czynność zgłoszenia utraty dowodu osobistego jest wolna od opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- Niezwłocznie – z chwilą przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia utraty dowodu osobistego

- Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana osobiście i niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczy Pospolitej Polskiej najbliższą placówkę konsularną.
- Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia utraty wydawane jest zaświadczenie o utacie dowodu osobistego.
- Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia w formie elektronicznej zaświdczenie wydaje się  na żądanie.
- Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
- Osoba, która utaciła dowód osobisty obowiązana jest niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dokumentu.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Utratę dowodu osobistego zgłasza się osobiście : Urząd Miejski w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10 – pokój nr 21 (biuro dowodów), codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1464 z późn. zm.)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212 z późn. zm.) 
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w wyżej wymienionych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 74-68-211, 76 74-68-212, 76 74-68-216.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:06.03.2019 09:55