WYMAGANE DOKUMENTY:
- dokument ze zdjęciem do wglądu.
 
Zgłoszenia utraty dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.

OPŁATY SKARBOWE:
czynność zgłoszenia utraty dowodu osobistego jest wolna od opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Utratę dowodu osobistego zgłasza się osobiście : Urząd Miejski w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10 – pokój nr 21 (biuro dowodów), codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 653 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz. 31) 
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w wyżej wymienionych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 74-68-211, 76 74-68-212, 76 74-68-216.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:21.02.2020 09:28