Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z poź. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów jego kształcenia w celu przygotowania zawodowego.

W związku z §3a rozporządzenia z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.232) pracodawcy zobowiązani są do poinformowania gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:
1. dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu.
4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wnioski o dofinansowanie składa się na Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, ul. Kilińskiego 10 w Lubinie, pokój nr 13. Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 033, tel. 076 7468217.

Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów i szkolnictwa zawodowego. Nauka zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami może odbywać się także w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kwota dofinansowania wynosi 254,00 zł na jednego młodocianego za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
W przypadku nauki zawodu kwota dofinansowania zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi 8.081,00 zł - przy okresie nauki wynoszącym 36 miesięcy.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.01.2019 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.01.2019 14:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 14:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.10.2015 11:32 Dodano załącznik "Wzór1" (Tomasz Przyszlak)
27.10.2015 11:32 Usunięto załącznik Wzór1 (Tomasz Przyszlak)
27.10.2015 11:31 Usunięto załącznik Formularz (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:22 Dodano załącznik "Wzór3.1" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:21 Dodano załącznik "Wzór3" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:18 Dodano załącznik "Wzór2" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:18 Usunięto załącznik Wzór2 (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:12 Dodano załącznik "Wzór1" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:11 Usunięto załącznik Wzór1 (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:10 Dodano załącznik "Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania"

(Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:09 Usunięto załącznik Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania

(Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 14:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego"

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 14:02 Usunięto załącznik Rozporządzenie z dnia 8 maja 2004r. w
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 13:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.10.2012 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.10.2012 14:15 Dodano załącznik "Formularz" (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)