Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.09.2015 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Piotr Jendrzejaczyk
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:18.06.2018 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.06.2018 13:46 Dodano załącznik "Prognoza" (Tomasz Przyszlak)
18.06.2018 13:46 Dodano załącznik "Uwarunkowania"
(Tomasz Przyszlak)
18.06.2018 13:46 Dodano załącznik "Kierunki" (Tomasz Przyszlak)
18.06.2018 13:44 Usunięto załącznik Kierunki (Tomasz Przyszlak)
18.06.2018 13:44 Usunięto załącznik Prognoza (Tomasz Przyszlak)
18.06.2018 13:44 Usunięto załącznik Uwarunkowania
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:38 Dodano załącznik "Uwarunkowania"
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:38 Dodano załącznik "Prognoza" (Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:38 Dodano załącznik "Kierunki" (Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:38 Dodano załącznik "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina"

(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:38 Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:38 Dodano załącznik "Uchwała" (Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:36 Usunięto załącznik Załącznik Nr 4 do uchwały
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:36 Usunięto załącznik Uchwała (Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:36 Usunięto załącznik Rysunek kierunki
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:36 Usunięto załącznik Rysunek uwarunkowania
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:35 Usunięto załącznik Wykaz zabytków
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:35 Usunięto załącznik Kierunki (Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:35 Usunięto załącznik Uwarunkowania
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:35 Usunięto załącznik Spis treści
(Tomasz Przyszlak)
16.05.2018 09:35 Usunięto załącznik Strona tytułowa
(Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 10:28 Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do uchwały"
(Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 10:27 Usunięto załącznik Załącznik Nr 4 do uchwały
(Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 10:27 Dodano załącznik "Uchwała" (Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 10:27 Usunięto załącznik Uchwała (Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 10:26 Dodano załącznik "Strona tytułowa"
(Tomasz Przyszlak)
16.09.2015 10:26 Usunięto załącznik Strona tytułowa
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:47 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do uchwały"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Uchwała" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Rysunek kierunki"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Rysunek uwarunkowania"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Wykaz zabytków"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Kierunki" (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Uwarunkowania"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Spis treści"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:33 Dodano załącznik "Strona tytułowa"
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:27 Usunięto załącznik Wykaz zabytków
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:27 Usunięto załącznik Spis treści
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:27 Usunięto załącznik Nieobowiązujące studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku

(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Uwarunkowania
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Kierunki zagospodarowania
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Załącznik Nr 4 do uchwały
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Załącznik Nr 3 do uchwały
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały
(Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:26 Usunięto załącznik Uchwała (Tomasz Przyszlak)
14.09.2015 13:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:48 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.12.2014 11:45 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Uwarunkowania"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Kierunki zagospodarowania"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Spis treści"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Wykaz zabytków"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 do uchwały"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Załącznik Nr 3 do uchwały"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 do uchwały"
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Uchwała" (Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:54 Dodano załącznik "Nieobowiązujące studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku"

(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik g) załącznik graficzny - kierunki
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik f) wykaz zabytków
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik e) kierunki
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik d) uwarunkowania
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik c) spis treści
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik b) strona tytułowa
(Tomasz Przyszlak)
08.01.2013 09:50 Usunięto załącznik a) tytuł (Tomasz Przyszlak)
20.07.2011 11:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.07.2010 09:25 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)