Lubin, dnia  21 październik  2009r.

 

RM.0052- 20/2009

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 26 października 2009r. o godz. 8.15  LXI sesję Rady Miejskiej  w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2009 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 54/2009 .

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 56/2009.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 55/2009.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 47 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 51/2009.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 48 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 52/2009.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 49 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 53/2009.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LXI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.10.2009 14:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:22.10.2009 14:21