LIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.

Lubin, dnia  14 września  2009r.

 

RM.0052- 18/2009

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami) oraz § 15 ust. 1 pkt 7 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 22 września 2009r. o godz. 15.15  LXIX sesję Rady Miejskiej  w Lubinie, w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.


Porządek posiedzenia:

1.      Informacje Przewodniczącego Rady.

2.      Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3.      Apel w sprawie postawy Prezydenta Miasta Roberta Raczyńskiego wobec planów budowy kopalni węgla brunatnego - inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych  - PROJEKT   NR 49/2009.

4.      Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 46/2009 .

5.      Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 47/2009.

6.      Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 48/2009.

7.      Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT   NR 50/2009.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski

Lubin, dnia  15 września  2009r.

RM.0052- 18/2009


    W związku z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 45 w Lubinie (projekt nr 45/2009)  poszerzam porządek obrad  LXIX sesji Rady Miejskiej o punkt 8:

„8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 45 w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 45/2009.

Po poszerzeniu porządek obrad przedstawia się następująco:

 

Porządek obrad:

 

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Apel w sprawie postawy Prezydenta Miasta Roberta Raczyńskiego wobec planów budowy kopalni węgla brunatnego - inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych  - PROJEKT   NR 49/2009.

4. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 46/2009 .

5. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 47/2009.

6. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę - inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej  - PROJEKT   NR 48/2009.

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady  - PROJEKT   NR 50/2009.

8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 45 w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 45/2009.

 

Jednocześnie zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta na dzień 22.09.2009r. godz. 14.15w Sali 126, w Urzędzie Miejskim w Lubinie z następującym porządkiem obrad:

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 45 w Lubinie - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 45/2009.

Przewodniczący prosi o uczestniczenie w obradach Komisji Prezydenta Miasta lub osoby merytorycznej do zreferowania zagadnienia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bubnowski


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:14.09.2009 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:27.10.2009 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż