Lubin, 28 września 2022r.
 
RM.0002.08.2022
 
Działając w oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 4 października 2022r. o godz. 14.00 XXXIX sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
 1. Informacje Przewodniczącej Rady.
 2. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2022 inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 41/2022
 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2022 - 2040 inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 42/2022
 4. Uchwała w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Lubin Spółki pod firmą Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 43/2022
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/234/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 40/2022
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 44/2022
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta –  PROJEKT NR 39/2022
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Lubina inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady –  PROJEKT NR 47/2022
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Lubina inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady –  PROJEKT NR 46/2022
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Lubina inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady –  PROJEKT NR 45/2022
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIX sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:28.09.2022 15:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.09.2022 15:32